<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Quan điểm chính trị
cùng lập trường của bạn là gì?


Trong chúng ta, không phải ai cũng là thiên tài do thiên phú. Bạn và tôi, chúng ta sinh ra đều phải trải qua nhiều giai đoạn mà cho dù là bất cứ giai đoạn nào, tất cả đều phải học và tập. Khi nhỏ thì tập bò tập đi, lớn lên thì tập ăn tập nói, khi trưởng thành thì tập suy nghĩ và chín chắn hơn là tập giữ vững lập trường. Tuy bị chi phối bởi sự giáo dục và bị tác động bởi những người chung quanh, ngoài thiên phú ít ỏi, đại đa số chúng ta đều phải cố gắng vận dụng sự suy nghĩ của chính mình trên nền tảng của Chân Thiện Mỹ mà giữ vững lập trường cho dù bạn và tôi vẫn đang bị những tác động bởi nhiều sai trái của xã hội, nhất định không để những hiện tượng, những phong trào sai trái đó khuynh đảo sự suy nghĩ cùng lập trường của chúng ta.Xã hội là một tập thể khối thành viên đang tham gia và sinh hoạt về mọi mặt trong đời sống. Những sinh hoạt ấy là: Làm việc, ăn uống, đi lại, thú tiêu khiển, học tập… và suy nghĩ.

Loài vật chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ để sinh tồn. Loài người khác với loài vật là ngoài chuyện "tứ khoái", họ còn suy nghĩ, phân định phải trái, học hỏi và có lập trường. Suy nghĩ như thế nào? Phân định phải trái từ đâu? Học hỏi ai? và lập trường ra sao? Tất cả đều tùy vào hoàn cảnh cùng điều kiện chung quanh nơi mà họ đang sống. Những tác động của môi trường sinh hoạt xã hội được xem là rất quan trọng bởi từ đó con người được đào tạo theo thời gian rồi dần dà trở thành thói quen mà giáo dục được xem là vấn đề căn bản.

Giáo dục như thế nào và ai chỉ đạo giáo dục? Điều này hẳn còn tùy vào thể chế của mỗi khu vực, mỗi quốc gia, mà mỗi nơi có mỗi chiều hướng giáo dục khác nhau. Chính thể ở Do Thái, những người vận hành đất nước, họ ưu ái cho sự phát minh và sở hữu trí tuệ, ở Mỹ và các nước tiên tiến khác cũng vậy. Ở Nhật Bản, những người có trách nhiệm với đất nước, người ta luôn nhắc nhở nhau "Đất nước ta không có tài nguyên thiên nhiên, nếu chúng ta không cố gắng thì quốc gia của chúng ta sẽ đói nghèo và lạc hậu". Người Trung Hoa thì cho rằng "Trung Hoa là nước Trung của thế giới, chúng ta phải tiến lên để thống lĩnh toàn cầu". Còn ở Việt Nam thì "Đất nước ta có rừng vàng biển bạc, tài nguyên dồi dào cùng với sự lãnh đạo tài tình của đảng, chúng ta không lo nghèo đói và lạc hậu".

Giáo dục nào, nắn ra con người nấy. Nền giáo dục khoáng đại thì tạo ra những con người văn minh và thông thoáng. Lối giáo dục chuyên quyền, ích kỷ và mụ mị, ắt tạo ra một xã hội ích kỷ, mụ mị là lẽ tất nhiên. Bởi thế Hồ Chí Minh đã ăn cắp câu danh ngôn của Quản Trọng nên mới "Trăm năm trồng người" là vậy.

"Đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để" là sự khẳng định mà ĐCSVN đã ghi trong Điều 4 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN. Sự lãnh đạo toàn diện và triệt để ấy mà hệ quả là hiện tình của đất nước hôm nay đã chứng minh. Một đất nước teo dần theo sự mất chủ quyền, mọi tư tưởng cá nhân có khuynh hướng khác đảng đều bị bóp nghẹt, thái độ gian dối đi đôi với sự sợ hãi ngày càng lan rộng, tư duy lệ thuộc vào ngoại bang Tàu cộng ngày càng thêm cũng cố, để rồi tròng ách nô lệ ngày càng thêm rõ nét.

Lập trường của bạn như thế nào? Trong chúng ta, không phải ai cũng là thiên tài do thiên phú. Bạn và tôi, chúng ta sinh ra đều phải trải qua nhiều giai đoạn mà cho dù là bất cứ giai đoạn nào, tất cả đều phải học và tập. Khi nhỏ thì tập bò tập đi, lớn lên thì tập ăn tập nói, khi trưởng thành thì tập suy nghĩ và chín chắn hơn là tập giữ vững lập trường. Tuy bị chi phối bởi sự giáo dục và bị tác động bởi những người chung quanh, ngoài thiên phú ít ỏi, đại đa số chúng ta đều phải cố gắng vận dụng sự suy nghĩ của chính mình trên nền tảng của Chân Thiện Mỹ mà giữ vững lập trường cho dù bạn và tôi vẫn đang bị những tác động bởi nhiều sai trái của xã hội, nhất định không để những hiện tượng, những phong trào sai trái đó khuynh đảo sự suy nghĩ cùng lập trường của chúng ta.

Đại đa số người Việt Nam, bất luận là quốc nội hay hải ngoại đã nhận thấy rằng đảng cộng sản Việt Nam là hệ quả dẫn đến sự thê thảm về mọi mặt của đất nước hôm nay. Từ sự khẳng định ấy thì lập trường phải được giữ vững. Guồng máy do ĐCSVN nắn ra là một chính phủ ăn mày và qui hàng Tàu cộng, bị thế giới khinh miệt và bỏ mặc trong cô đơn trong sự bao vây và thôn tính của Tàu cộng. Người Việt Nam chớ quên rằng, dưới tầm nhìn của đảng thì dân chúng là "Thế lực thù địch", là "Diễn biến hòa bình". Giúp đỡ bằng sức lực, chất xám, tuyên truyền, gởi tiền...là tiếp sức cho đảng ngồi trên đầu dân lâu hơn, cũng như nắm cổ dân làm nô lệ cho Tàu cộng nhanh hơn.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com