<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Xuống đường biểu tình với tiêu chí gì?


Xuống đường biểu tình để thể hiện tình yêu nước và tinh thần chống giặc ngoại xâm Tàu cộng và diệt giặc nội xâm Việt cộng? Nếu vấn đề xuống đường rầm rộ để biểu hiện bổn phận cùng trách nhiệm của mỗi công với mục đích là chống Trung cộng xâm lược và sẵn tiện truất phế luôn thứ CƠ CHẾ độc tài toàn trị thì tiêu chí này "khả thi", dân tôi hoàn toàn "nhất trí".Toàn dân xuống đường biểu tình chống giặc Tàu xâm lược để đảng cộng sản Việt Nam còn tồn tại cai trị và xuống đường biểu tình để chống giặc ngoại xâm và diệt giặc nội xâm là hai tiêu chí (phạm trù) khác nhau.

Nhận thức của người dân Việt Nam hôm nay, tuy thầm lặng nhưng qua quá trình được nâng cao DÂN TRÍ qua các trang thông tin "Lề Dân" thì ít nhiều họ cũng đã có được những hiểu biết khái quát. Sự suy nghĩ của người dân hôm nay hầu như khác hẳn với nếp suy nghĩ của những người thuộc hệ thống đảng vì người dân không có được bổng lộc từ guồng máy cầm quyền mà hầu hết phải tự lực cánh sinh. Còn những thành viên của nhà nước, mà đa số là đảng viên, nên dù muốn dù không, thành phần này cũng phải "ăn cơm chúa, phải múa tối ngày", hoặc "Ăn cây nào, rào cây nấy", đây được coi là nguyên tắc tự nhiên.

Đảng độc tài, độc đoán thì các đảng viên cũng phải như vậy. Nghĩa là "Đảng làm sao thì tau cũng làm vậy" thì mới được gọi là đoàn kết thống nhất, nói môm na là đồng chí. Làm khác đảng, nói khác đảng còn có nghĩa là chống đảng, là phản động.

Đi vào thực tế cụ thể của ngày hôm nay trước tình hình rất căng thẳng nơi bãi Tư Chính ở Biển Đông, đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nó chơi đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) ta thì ta phải vì sỉ diện của hơn 4 triệu 500 ngàn cái mặt mũi mà chơi lại nó. Chẳng lẽ lại cúi đầu mãi coi sao được? Cúi đầu che giấu, nưng bít, mụ mị thế chó nào khi nền tin học hiện đại không còn cho phép đảng ta tư tung tự tác, tự trí trá như ở cái thời mà "Bác Hồ còn ô ri gin" sống cu ki để hiến cả đời mình cho dân cho nước nữa.

Nó chơi ta thì ta chơi lại nhưng lực quân Hán nó đông, vũ khí nó mạnh, mà ta thì không muốn chết, vì nếu ta chết đi rồi thì khối tài sản khổng lồ do ta "làm thối móng tay, mục cả móng chân, trèo lên bờ, té xuống ruộng" mới có được thì chẳng lẽ ta để cho "Dì nó" hay "Dượng nó" hưởng? Thôi thì, cách tốt nhất là bắt dân đi chết là thượng sách.

Như đã nêu ở phần mở đầu cho 2 tiêu chí trên:

1. Xuống đường biểu tình chống giặc Tàu xâm lược để đảng cộng sản Việt Nam còn tồn tại cai trị tiếp? Câu trả lời là: Dân tôi sau hơn 70 năm ở miền Bắc và 44 năm cho cả nước sống với cộng sản đã ĐỦ rồi. Tàu cộng nó đánh chết Việt cộng thì dân khỏi tốn xương máu để đánh, mọi chuyện sau đó, dân sẽ có đủ trí tuệ cùng sự minh mẫn mà tính tiếp.

2. Xuống đường biểu tình để thể hiện tình yêu nước và tinh thần chống giặc ngoại xâm Tàu cộng và diệt giặc nội xâm Việt cộng? Nếu vấn đề xuống đường rầm rộ để biểu hiện bổn phận cùng trách nhiệm của mỗi công với mục đích là chống Trung cộng xâm lược và sẵn tiện truất phế luôn thứ CƠ CHẾ độc tài toàn trị thì tiêu chí này "khả thi", dân tôi hoàn toàn "nhất trí".

Thiết nghĩ, trong tình hình đất nước đang nguy ngập như hiện nay thì sự hô hào kêu gọi cả nước đồng loạt xuống đường là hợp cả tình lẫn lý NHƯNG với tiêu chí nào thì LỜI KÊU GỌI phải có nội dung rõ ràng và dứt dạt chứ không thể nói một cách chung chung để rồi tạo ra sự suy diễn lầm lẫn mà không mấy ai hưởng ứng như ý kiến đã trình bày.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com