<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Quyền
Mạt vận với... lũ này

Quyền


KHÔNG LẼ CÁC BỘ TRƯỞNG CSVN ĐỀU LÀ CHÓ?

Bộ trưởng Bộ Y Nguyễn Thị Kim Tiến đi kiểm tra hàng hóa thực phẩm thì chỉ dùng... mũi để ngửi... Chu choa mèn đét ơi, một Bộ Trưởng vi hành mà không có chuyên viên đi theo, không có các loai hóa chất để test ngay tại chỗ mà chỉ cùng thính giác như loài chó của mình để ngửi thì cái Bộ Y Tế VN nó lạc hậu đến dường nào?

Trước chị Tiến anh Đinh La Thăng khi còn ở cương vị Bộ Trưởng Bộ GTVT cũng dùng mũi của mình để ngửi... Bi tum nhựa đường sau khi mấy cái con đường cao tốc anh và anh Ba Dzũng xà xẻo từ vốn ODA vừa khánh thành xong đã bung..ổ gà... Một cái Bộ như Bộ GTVT mà không có máy móc thử nghiệm phẩm chất nhựa đường, chỉ dùng mũi để ngửi và đánh giá thì không khác gì... loài chó! Sắp tới đây Bộ Trưởng nào sẽ dùng mũi đánh giá phẩm chất, công trình, hàng hóa thì mau mắn lên nhé.


Quyền

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com