<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Tôn Nữ Hoàng Hoa

BÀI VIẾT ĐẦU NĂM 2019:

NHÀ NƯỚC VIỆT CỘNG
CÓ PHẢI LÀ MỘT CHÍNH QUYỀN HỢP PHÁP KHÔNG?

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Trong suốt những năm qua tôi thường nghe các đài truyền thanh, truyền hình khi nói về bạo quyền VC thì thường hay dùng hai chữ "CHÍNH QUYỀN"

Khi còn ở Houston- Texas cái nôi đang chứa bọn VC sau khi chúng thành lập Toà Tổng Lãnh Sự tại đây, một số đài phát thanh thường hay "dạy dỗ" dân chúng là chúng ta phải tôn trọng và gọi nhà nước VC là chính quyền vì họ được Quốc Tế Công Pháp chấp nhận.

Người dân nghe vậy thì nghĩ vậy chứ trong lòng vẫn còn ấm ức về một Xã Hội Chủ Nghĩa chuyên cướp tài sản của dân thì làm sao mà gọi là chính quyền.

Mới đây cũng có một vài người đang đi tìm công lý hay chống Cộng cũng gọi nhà nước VC là chính quyền. Không những là một chính quyền mà còn tuyên truyền là có tự do ngôn luận như của nhà báo Chris Phan và ông Ngô Kỷ.

Sau cuộc chiến xâm lăng của bọn CS Bắc Việt vào miền Nam. Người dân đã đi qua không biết bao nhiêu trạm ải khổ đau trên cuộc đời ngay cả những việc đói khát thãm thương nhất.

Nhưng vẫn không còn thấy hay cũng không muốn nghe, không muốn nhìn ngắm , không nhìn gương soi để đối bóng, nên một số người "rất hồn nhiên vô tư lự" không còn tìm kiếm trong tâm tư và đang ngu ngơ ca tụng cái bạo sách đang giết mòn dân tộc Việt.

Một số "chỉ đạo tuyên truyền của VC" tuy biết mình là những kẽ dùng họng súng để cướp chính quyền, cướp đoạt tài sản của dân. Ấy vậy nó vẫn cho bọn Việt gian nằm vùng ca tụng chúng. Thậm chí còn có những kẽ tự nhận mình là Quốc Gia nhưng lại thờ ma Cộng Sản. Nhưng nếu có ai nói chúng là CS thì chúng dẫy nẫy lên bảo là tại sao lại chụp mũ cho chúng.

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là nhà nước VC có phải là một chính quyền không?

Trước khi câu hỏi được giãi đáp chúng ta cũng cần phải hỏi thêm là VC có thể tạo dựng một hệ thống pháp quyền không?

Trước hết hãy tìm hiểu pháp quyền là gì? Trong các nước dân chủ pháp quyền được thi hành theo nguyên tắc TAM PHÂN. QUYỀN LẬP PHÁP DO DÂN TRỰC TIẾP BẦU RA QUA QUỐC HỘI

QUYÊN HÀNH PHÁP do Tổng Thống hay Thủ Tướng do dân bầu ra để thi hành các luật lệ bắt nguồn từ cơ quan dân cử và QUYỀN TƯ PHÁP xét xử các vụ tranh tụng trong khuôn khổ luật pháp hiện hành.

Vậy từ trước đến nay nhà nước VC đã tạo dựng nền móng pháp quyền này chưa?

Xin thưa rằng từ quan niệm ĐẢNG ĐỨNG TRÊN NHÀ NƯỚC VÀ RA CHỈ THỊ CHO NHÀ NƯỚC THI HÀNH cùng với giai cấp có tính cách chuyên chính thì rất khó cho VC ý thức được quyền lợi cá nhân cùng với sự bảo vệ của luật pháp là nền tảng của sự tiến bộ và ổn định.

VC làm sao ý thức được việc đó , trong khi VC chủ trương sức mạnh là đập phá cùng với tính chất chuyên chế vô sản mà đảng CS đang nương náu để hành xử quyền lãnh đạo có tính cách đối nghịch với căn bản pháp quyền.

Đã không có pháp quyền thì VC cai trị nhân dân theo Nhân Trị chứ không theo Pháp Trị. Với lại VC dùng hình chứ không dùng pháp: Giết một người cho vạn người sợ là phương pháp khủng bố trong xã hội chủ nghĩa VC.

Lại nữa VC không dùng pháp trị có đâu mà dùng nên chúng chỉ dùng Nhân Trị.

Dã man thay VC lại dùng tiểu nhân để trị người. Ở thành thị VC dùng thành phần du thủ du thực vô học cho lên hàng CHỦ TỊCH NHÂN DÂN. Bọn chủ tịch này phần đông là những tên vô học, không có lòng trắc ẩn nên khi có chút quyền lực các tiểu nhân này hành động mù quáng bất nhất, khốc hại và tham tàn vô độ.

Còn ở thôn quê chúng dùng những kẽ "sống vô gia cư, chết vô địa táng" lên làm hàng xã trưởng thôn trưởng tác oai tác quái dân quê khốn khổ vô cùng.

Từ bản chất CS coi thường luật pháp và không dùng luật pháp gieo rắc khủng bố làm nhân dân khiếp sợ.. Khiếp sợ tới mức tối đa.

Trên nhãn quan đó chúng ta sẽ thấy đảng cộng sản VN với uy quyền ở trên pháp luật thì sẽ là nguyên nhân của tham nhũng, "hủ hoá" tuyệt đại.

Nói tóm lại dân chúng không có một thứ quyền hạn gì trong một xã hội chuyên chính. Có người tuyên truyền VC có tự do ngôn luận. Vậy không có pháp quyền thì lấy đâu mà có tự do ngôn luận?

Vì thế trong youtube VIETSTAR MEDIA khi hai ông Ngô Kỷ và Chris Phan ngồi nghe Hoàng Duy Hùng nói: " Người dân phải biết mình có tự do ngôn luận không có nghĩa là mình chạy đèn đỏ gây tai nạn. Cho nên phải hạn chế mình trong một phạm vi là nói những gì trung thực đứng đán . Va khi cần có ý kiến thì nên nói trên tinh thần xây dựng chứ không phải đả phá thi bớt đi phiền hà của công an".

Lay Chúa tôi. Không lẽ VC dùng tiểu nhân trị để giáo huấn cộng đồng ở hải ngoại. Mô Phật. Thật quá loạn . Không biết Đức Chúa và cả Đức Phật có nghe không ?

Với những dẫn chứng trên nhà nước VC không thể nào tạo dựng được một nền móng Pháp Quyền. Vậy thì VC có phải là một chính quyền hợp lê không?

Câu trả lời là không vì nhà nước VC không phải là một chính quyền hợp lệ.

Theo bảng TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN ở phần A điều 3 có nói rằng:

Một chính quyền hợp lệ là một chính quyền được đặt căn bản trên ý nguyện của ngưới dân. Ý nguyện của ngưới dân được biểu lộ qua cuộc phổ thông đầu phiếu thi đó mới là một chính quyền hợp lệ.

Vậy xin hỏi mấy ông Việt gian, mấy tên VC nằm vùng cùng với những loại truyền thông thiên tả rằng đã mấy thập niên qua từ khi nhờ Trung Công cướp Bắc Việt qua hiệp định Geneve rồi đến nhờ Cộng sản Quốc Tế (Nga và Trung Cộng) cướp Nam VN thì có bao giờ chúng tổ chức một cuộc phổ thông đầu phiếu chưa?

chưa phải không? Xin đừng nói với tôi là chúng có bầu cử . Đúng chúng có bầu cử nhưng ở dưới cái loại Đảng cử, dân bầu. Ngoài ra khi chúng tổ chức Đại Hội Đảng để cho đảng viên đi bầu những tên đầu sỏ của đảng mà cai trị nhân dân. Vậy Dân có tư cách tham gia đại hội Đảng không? không phải không? Nhưng căn bản của pháp quyền là Dân. Vậy không coi trọng Dân thì lấy đâu mà có pháp Quyền?

Với những trình bày trên VC có phải là một quốc gia có chính quyền hợp lệ không?

Nếu không thì xin từ nay, bắt đầu từ ngày đầu năm này mấy ông đi tìm Công Lý hay Hoà Hợp Hoà Giải hoặc làm tay sai cho VC xin dứng gọi nhà nước VC là Chính quyền . Nếu muốn trung thực hơn thì xin gọi BẠO QUYỀN CỘNG SẢN VN.


Tôn Nữ Hoàng Hoa

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com