<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏‏ Hòa hợp Hòa giải với CS là tự sát

‏‏‏‏‏‏‏ Chúng ta có thể HHHG với Việt Công được không, sau 44 năm mất Sài Gòn?

Câu trả lời là : Không, HHHG với bọn họ là tự sát.

Cách đây 74 năm, khi cướp được chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội và sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ra đời ngày 2 tháng 9, thì việc đầu tiên họ làm là thủ tiêu những người đối lập. Ngoài Bắc, nạn nhân là các đảng viên Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Trong Nam là các lãnh tụ các đảng phái, các tôn giáo và cả các người CS đệ tứ. Tất cả đều được họ gán cho cái danh hiệu « việt gian ». « Việt Gian » đối với họ là Trương Tử Anh, Lý đông A, là Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Huỳnh Phú Sổ…v..v. Những người này tuy quần chúng đều công nhận là yêu nước, nhưng với CS Việt Minh, thì chỉ là những chướng ngại phải triệt tiêu để chiếm chính quyền .

Không, kẻ thù số một của CS không phải là thực dân Pháp.

Kẻ thù số 1 của CS trong thâp niên 40 của thế kỷ trước là những người Việt Nam không thuộc bọn họ, những người mà họ gọi là việt gian.CS Việt Nam đã có thể bắt tay với thực dân Pháp trong giai đoạn đó để thủ tiêu những người này.

Độc Lập của Việt Nam không phải là mục đích của những người CS, chứng cớ là chính Lê Duẫn đã khẳng định : Chúng ta chiến đấu là chiến đấu cho Liên Xô, cho Trung Quốc. Những nước này là đàn anh trong Thế Giới Đại Đồng của CS. Ngày nay, Nga đã ra khỏi CS, nhưng những lãnh tụ của CS VN vẫn kiên trì tiếp tục con đường của Hồ Chí Minh, của Lê Duẫn. Vì vậy chúng ta có các công hàm của Phạm Văn Đồng, có các hiệp ước về biên giới, có Thành Đô, có vụ bỏ rơi các hải đảo ở biển Đông cho Trung Cộng, kẻ dẫn đầu CS trên Thế Giới hiện nay.Những ai còn tưởng rằng Việt Công coi sự độc lập của VN là quan trọng đều không hiểu CS là gì.

Phe Quốc Gia, những lãnh tụ các đảng phái như Trương Tử Anh, Vũ Hồng Khanh…v..v của thế kỷ 20 đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng. Những người này đều coi sự chống Thực Dân Pháp là mục tiêu hàng đầu chứ không phải CS, vì dù sao, Việt Minh cũng cùng một mục đích với mình. Theo như cuốn Hồi Ký Cách Mệnh Một Thời, một cựu đảng viên đảng Đại Việt kỳ cựu là ông Triệu Tôn Vũ Minh Tấn thì tháng tám năm 1945, đảng Đại Việt có nhân sự và khí giới để đương đầu với Việt Minh nhưng thay vì làm như thế, họ lại rút vào Miền Nam để bảo tồn lực lượng và dự tính đương đầu với thực dân một khi Pháp trở lại Việt Nam. Cuối năm 1945, với sự giúp đỡ của phe Tưởng Giới Thạch và Tướng Lư Hán, Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt cũng không khai chiến với Việt Minh.Với những sự thiếu cương quyết này, họ đã phải trả giá rất đắt, ông Trương Tử Anh đã bị thủ tiêu nhưng hậu quả dung dưỡng này đưa đến sự sụp đổ của Miền Nam sau này và có thể đưa đến sự mất nước về tay Trung Cộng trong tương lai.

Chúng ta đang ở cuối tháng 7. Trong một vài tuần nữa, bọn Việt Cộng sẽ rầm rộ kỷ niệm Cách Mạng Mùa Thu của chúng. Vậy mà vẫn còn những người tự cho mình là tinh khôn, có thể HHHG với CS và làm chúng thay đổi. Vậy mà cũng vẫn còn những kẻ chủ trương đứng với Việt Cộng trong cùng một giới tuyến để chống lại Trung Cộng. Không, HHHG với Việt Cộng không chỉ là một sai lầm. HHHG với họ là tự sát. Công sản không thể thay đổi được, chỉ còn một giải pháp là tiêu diệt cái đảng này.

Yeltsin, Gorbachev đã hiểu điều đó, đức Đại Lại Lạt Ma của Phật Giáo đã hiểu điều đó.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com