<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏‏ Hong Kong không phải Thiên An Môn‏‏‏‏‏‏‏ Journal de Montréal vừa có bài của Loic Tassé nói về Hong Kong và tuần lễ quyết liệt sắp tới (Week-end crutial pour le mouvement prodémocratie hongkongais), thấy hay hay, xin tóm tắt cái nhìn của người ngoài cuộc về biến cố này:

Hong Kong và Thiên An Môn có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng không thể coi như tương tự về nhiều mặt khác. Thiên An Môn xẩy ra trong thời điểm 1989. Hong Kong 2019, đúng 30 năm sau.Cả hai đều có sự tham dự của quần chúng, đặc biệt là giới trẻ, giới Sinh Viên. Cả hai đều diễn ra trên hè phố, cả hai đều có một mục đích là tố cáo các lãnh tụ tham nhũng và thối nát, bất tài. Cả hai đều đòi Dân Chủ, cả hai đều có động cơ thúc đẩy phía sau, đó là đời sống cơ cực của người dân.

Tuy nhiên, Thiên An Môn chỉ là khung cảnh bên ngoài của một cuộc đấu đá trong nội bộ các người lãnh đạo đảng CS, phe cấp tiến chống phe bảo thủ. Nếu phe cấp tiến thắng trong vụ Thiên An Môn, cả nước Trung Hoa sẽ thay đổi theo vì Thiên An Môn nằm ngay trong trung tâm điểm.Hong Kong trái lại chỉ là một hòn đảo nằm phía bên ngoài. Nói về PNB, HK chỉ chiếm 3%. Nói về dân số : 0.5%- Những gì xẩy ra tại HK, người dân trong lục địa bị bưng bít, và những người ái quốc của thành phần này lại lo sợ nỗi đất nước không còn nguyên vẹn nếu HK tự trị. Lòng ái quốc này bất lợi cho dân HK. Đời sống Xã Hội tại HK khác Bắc Kinh là khoảng cách giàu-nghèo rõ rệt hơn. HK là một trong 8 nơi trên thế giới mà khoảng cách Giàu-Nghèo cao hơn cả.Dân chúng HK bị chia rẽ vì sự cách biệt này. Nhiều người tại HK sợ sự bất an và không biết phong trào đi về đâu, có cần thiết hay không ??HK không có các lãnh tụ nhất quán do đó có nguy cơ là sẽ xẹp xuống như phong trào các người mặc gi lê vàng bên Pháp. Năm 1989, trái lại, tại Thiên An Môn, có các nhà lãnh đạo rõ rệt và đứng bên nhau khắng khít hơn để hướng dẫn quần chúng.

Vấn đề chánh là kể từ 2047, HK sẽ chánh thức trở về chánh quốc. Khi đó tương lai người HK sẽ ra sao ?? Không ai tiên đoán được, nhất là về Thương Mại và Dân Chủ. Họ lo sợ, nhưng cũng chưa rõ phải chọn con đường nào ?? Không biết phải chọn con đường nào là điểm yếu của phong trào.

Trong những ngày tới, Trung Cộng có huy động quân đội đến để đàn áp không? Chắc là không, theo Loic Tassé, vì không cần thiết, khi HK có đội quân đàn áp biểu tình rất tinh nhuệ, và hữu hiệu.

‏‏‏‏‏‏‏ .Theo Journal de Montreal ngày Thứ bẩy, 17 tháng 8 năm 2019- Loic Tassé:
"Hong Kong ne sera pas le prochain Tien’anmen".

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com