<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏‏ Những cái chết
‏‏‏‏‏‏‏ (Bây giờ, con không còn thở được nữa)‏‏‏‏‏‏‏ Những cái chết "Bây giờ, con không còn thở Được nữa" Mấy hôm nay, tôi rất buồn phiền và có mặc cảm: Sao mình may mắn ngồi tại Montréal trong khi người ta chết vì lạnh và bị nhốt trong một chiếc xe cam nhông bên Anh. Những người chết cũng chẳng xa lạ gì, cũng da vàng mũi tẹt, cũng húp nước mắm và ăn mắm cá lóc, cá sặc như mình, chỉ khác một điều là họ sinh ra và lớn lên khi đất nước rơi vào tay những người Cộng Sản.

Kể từ Mùa Thu năm đó, khi Hồ Chí Minh đem về nước cái lý thuyết Công Sản, thì người Việt Nam chết đủ cách, đủ kiểu:- Chết trôi sông và làm thằng chổng những năm của thập niên 40 thế kỷ 20.

- Chết vì bị nhốt trong lao tù vì thiếu dinh dưỡng, vì bị hành hạ trong các trại giam như Trại Cổng Trời.

- Chết vì bị chôn sống trong Cải Cách Ruộng Đất ngoài Bắc và tại Huế trong Tết Mậu Thân.

- Chết ngoài Biển Đông trong các vụ Vượt Biên.

- Chết vì bị Hải Tặc hãm hiếp.

- Chết vì bị bán ra ngoại quốc, lấy chồng ngoại bang, bị đánh đập hay cưỡng dâm tập thể.

- Chết vì bị bán cho các ổ mãi dâm khi còn con nít.

- Chết vì bị mổ lấy nội tạng cho các ông trời con.

- Chết vì xe cán trong các tai nạn do chánh quyền dàn xếp.

- Chết vì hóa chất vì bị đầu độc như Nguyễn Bá Thanh.

- Chết vì bị ném từ trên cao ốc xuống đất.

- Chết vì bọn trọc đầu bên đức hay bọn Mafia bên Nga khi sang bên đó buôn bán. - Và sau nhất mới đây, chết vì lạnh và không thở được khi bị nhốt trong một xe vận tải do bọn lưu manh chở người sang Anh…Còn có cái chết nào, kiểu chết nào mà chúng ta quên không? Có lẽ còn cái chết của nhưng người bị cướp đất, quá phẫn uất nên nổ súng bắn vào bọn cán bộ ăn cướp để rồi tự bắn vào đầu mình hay bị dẫn ra pháp trường xử tử nhưng ngày sau đó.

Người con gái VN đáng thương trước khi chết trong chiếc xe vận tải bên Anh viết chocha mẹ lời cuối: "Con không còn thở được". Tại Việt Nam, cha mẹ cô khi đọc được những câu này, có thở được hay không?

Xã Hội Chủ Nghĩa là như vậy hay sao?

“Đỉnh cao trí tuệ”, thì ra như thế!

Tội cho người VN! Tội vô cùng.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com