<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏‏ Sự lừa bịp lớn nhất của thế kỷ 20‏‏‏‏‏‏‏ Cú lừa lớn nhất của Thế Kỷ 20 là: Trung Cộng, với sự giúp sức của bọn Việt gian tay sai, lừa người Việt, đặc biệt những người miền Nam. Trong tiến trình Hán hóa mảnh đất này, với sự giúp sức của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, CS đã chiếm toàn thể đất nước. Sau đó chúng tiến dần đến việc bán nước cho Trung Cộng. Sư mua bán này nay người ta ai cũng nói tới và chẳng bao lâu sẽ hoàn tất. Năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa thua đau đã đành, nhưng đau hơn cả là bọn MTGPMN, vì họ hoàn toàn bị lừa, chỉ thức tỉnh vào giờ chót, khi Mặt Trận của họ bị giải tán, như một múi chanh hết nước, phải bị quăng vào sọt rác. Tóm lại, chỉ có Trung Cộng là được lợi, và tất cả các người Việt là nạn nhân.

Con Đường Hán Hóa VN

Sau 1975, những người gốc miền Nam, hoạt động cho Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam hy vọng sẽ có một “Liên Bang Việt Nam” và một chính phủ miền Nam mà MTGPMN làm chủ chốt, có Nguyễn Thị Bình làm lãnh tụ trong Nam. Lý luận của họ là: Ta có một chủ bài như vậy để giao thiệp buôn bán với Tư bản thì hay biết chừng nào. (Hồi Ký Viết Cho Mẹ và Quốc Hội của Nguyễn Văn Trấn, trang 226-). Có lẽ CS cũng vờ vĩnh hứa hẹn trước đó như thế nên bọn MTGPMN tích cực chống Việt Nam Cộng Hòa. Hiệp Định Paris 1973 cũng đã dành cho MTGPMN một chỗ đứng.

Tóm lại, giấc mơ của họ (MTGPMN và bọn người CS đệ tam gốc miền Nam): Liên Bang Việt Nam (sách đã dẫn, trang 225). Những ai còn nghi ngờ, xin đọc lại tập Hồi ký này.

Sau khi vào được Sài Gòn, CS miền Bắc, Trường Chinh chơi khôn, gấp rút giải tán MTGPMN, cho nhóm Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Hữa Thọ ra Bắc ngồi chơi sơi nước với một chức vụ bù nhìn. Bọn MTGPMN tan hàng, một số chạy ra ngoại quốc, một số hậm hưc ở lại, không làm được gì nữa, vớt vát với cái gọi là “Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ” để rồi sau đó bị cho về nhà đuổi gà, điển hình là Mười Anh, tự là Đỗ Trung Hiếu và vợ là bà BS Đỗ Thị Văn, học trên tôi 1 lớp ở Y Khoa. Tôi biết rõ chị Văn này, anh em gọi là chị Văn "epsilon" vì chị nhỏ bé lắm, như một cô bé 12, 13.

Thế là từ đó giấc mộng Liên Bang Việt Nam của MTGPMN chấm dứt.

Hán Hóa

Thực ra, số phận Việt Nam đã được định đoạt từ trước rồi. Năm 1963, Đảng CSVN họp lần thứ IX - Chủ chốt là Lê Đức Thọ - Dự định Chuyện Nước giao cho Nguyễn Chí Thanh, chuyện Đảng giao cho Lê Duẩn (VCMVQH trang 328).

Nước VN giao cho Trung Cộng

Hồ Chí Minh cũng dự Hội Nghị 9 và không hoàn toàn đồng ý, có lẽ vì hô Hồ còn có chút ray rứt với lương tâm, nhưng lúc đó ông ta đã bị Lê Đức Thọ khống chế, chỉ còn mỗi việc ngồi nghiên cứu lý thuyết Mác-Lê: (Tao, lời Bùi Công Trừng nó với Nguyễn Văn Trấn, đếm lão Hồ đưa tay mấy lần, lần nào thằng Thọ cũng kịp ngăn, kiểu lễ phép Bắc Hà: Bác cứ để anh em người ta nói đã mà - Sách đã dẫn, trang 328).

Trong hội nghị này, Trường Chinh phát biểu: Về Nghị Quyết 9 có điều không thể giấy trắng mực đen được. Nghị Quyết 9 về thực chất phải ẩn dấu, không thể truyền đạt rộng rãi mà cũng chỉ bắng miệng - Cái gì phải ẩn dấu, nếu không phải là sáp nhập VN vào Trung Cộng.

Sau hội nghị 9, tất cả những ai thân Liên Xô bị gán vào tội Xét Lại chống Đảng (Thực ra là chống Trung Cộng) và bị thanh toán, trong đó có Vũ Đình Huỳnh, Ung Văn Khiêm, Bùi Công Trừng…v. v... (Sách đã dẫn, trang 330). Sau này, bà vợ của ông Huỳnh viết thêm: Tôi nói với các con tôi rằng chưa có dân chủ thực sự đâu các con. Và các con tôi sẽ lên tiếng. Nếu cả 10 đứa con tôi chết đi mà vụ này vẫn chưa được đưa ra công khai, thì đời cháu tôi và những thế hệ sau chúng sẽ tiếp tục đòi hỏi yêu cầu chính đáng này trong sự truyền nối. Vũ Thư Hiên là 1 trong 10 người con của ông Huỳnh. Ông đã viết: Đêm Giữa Ban Ngày.

Hy vọng đến đây mọi người hiểu ra những vấn đề liên quan đến miền Nam (MTGPMN) và nhất là đến nạn Hán Hóa mà ngày nay, sự thực như một cái kim, lâu ngày lòi ra và đâm vào da, vào thịt chúng ta, đau điếng!

Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay, thực ra đã được vạch ra rõ ràng trước đây hơn 50 chục năm rồi! Có đáng trách, là trách chúng ta không nhìn ra, và trách những người MTGPMN ngớ ngẩn, đi tìm buổi trưa lúc14H (Chercher midi à 14H). Tội của họ to lắm.

Họ đã sám hối chưa?
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com