<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

VIET MARKETING


XIN QÚY ĐỒNG HƯƠNG TỴ NẠN CS
Ở HẢI NGOẠI CẢNH GIÁC:

Cộng Sản VN đang thành lập
"Hội Từ Thiện" xin tiền Hải Ngoại

VIET MARKETINGVC bây giờ đang tổ chức hoạt động từ thiện đại quy mô với chính cán bộ cao cấp VC và tay sai Việt Gian tại hải ngoại đứng thành lập các tổ chức từ thiện có tính cách quốc tế để vơ vét một cách toàn diện lòng hảo tâm của đồng bào hải ngoại đối với mọi tình trạng bi đát của người Việt, từ bão lụt , từ trẻ em mồ côi khuyết tật đến trẻ câm điếc, bệnh nhân phong cùi, nhà tình thương, đến trẻ em chúng gọi là "chất độc da cam" v.v., nhằm tập trung toàn bộ tiền từ thiện của người Việt hải ngoại vào túi VC, rồi từ đó chúng phân phát hay không và phân phát bao nhiêu đến các nạn nhân, chỉ có Trời biết ! Giống như chúng đã làm là tóm thâu hết mọi cứu trợ bão lụt trước đây (nhất là tiền bạc, phẩm vật) vào tay bạo quyền, rồi tùy bạo quyền phát ra bao nhiêu tùy ý. Chúng ta đã biết chúng làm ăn ra sao rồi ! (chúng không cho phép tư nhân và các giáo hội độc lập làm từ thiện, và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ từng bị tù vì cứu trợ đồng bào nạn lụt Sông Cửu Long trước đây!).LƯU Ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ CHO MỘT XU ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔ CHỨC TỪ THIỆN HAY CÁ NHÂN NÀO XIN TIỀN NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI ĐỂ LÀM TỪ THIỆN MÀ CHÚNG TA THẤY CÓ BÓNG DÁNG VIỆT CỘNG SAU LƯNG HAY TRONG BAN TỔ CHỨC, BAN ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.Như tại Canada, chúng vừa thành lập một Hội Từ Thiện quy mô, có cả cựu Đại sứ VC tại Canada trong Ban Cố Vấn và các Ban Đại Diện tại VN, và các Việt Gian gộc tay sai VC trong Ban điều hành.

Đồng bào lưu ý không bao giờ cho một xu đối với các tổ chức THU TIỀN ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI CỦA VC, trá hình dưới hình thức từ thiện, nay đang được phát động mạnh mẽ bởi VC, mà điển hình là một tổ chức vừa đăng báo thành lập tại Woodbridge (phía Bắc thành phố Toronto), tỉnh bang Ontario, Canada .

Khắp nơi VC sẽ thành lập các tổ chức từ thiện do VC đứng bên trong cầm cân nẫy mực vận động thu tiền đồng bào hải ngoại cho bạo quyền, giả danh làm TỪ THIỆN. ĐỒNG BÀO ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ BỊ SẬP BẪY VC ! Chỉ làm từ thiện khi nào chính mình hoặc người của mình thân hành cầm tiền về trao phát tận tay đồng bào nạn nhân (chính mình cử người về phân phát, vào lúc bão lụt chẳng hạn). Ngoài ra không tin bất cứ tổ chức từ thiện hay tu sĩ quốc doanh nàọ, vì có khi nào những vị chân tu (như các vị tu sĩ của Giáo Hội PGVNTN) được cho phép ra hải ngoại để vận động đồng bào tị nạn cứu trợ thiên tai hoặc làm từ thiện. Toàn là tu sĩ quốc doanh của Phật giáo, hoặc trong Công Giáọ, qúy vị có bao giờ thấy một tu sĩ độc lập hoặc chân truyền được ra hải ngoại đâu Chỉ có một su sĩ cao cấp chân truyền của Cao Đài ra hải ngoại, rồi cũng bỏ mạng, với bao nhiêu nghi vấn đầy mờ ám !

Đồng bào tị nạn đừng có bao giờ tin và đóng góp cho các tu sĩ quốc doanh, dù thuộc tôn giáo nào, một cắc cũng không !

Mấy lời cẩn báo gửi đến Việt kiều tỵ nạn khắp nơi, đặc biệt Đồng Bào thành phố Toronto và các tỉnh khác ở Canada sắp là NẠN NHÂN của tổ chức từ thiện thiết lập bởi VC.

Xin theo dõi cuộc Thi và Chiến Dịch: "HÔ HÀO NỔI DẬY!" do Sĩ Phu VN và Phong Trào Hiến Chương 2000 phát động để chấm dứt bọn THÁI THÚ BẮC KINH tại Hà Nội nhằm cứu vãn giang sơn VN khỏi lọt vào tay bọn Tàu Phù, do bọn Thái Thú Bắc Kinh thi hành kế hoạch của Đảng CS Trung Hoa Chúng đang làm mọi cách vơ vét đồng bào hải ngoại để cứu vãn chế độ đang trên đà sụp đổ với lạm phát ở mức gần 30%, thị trường chứng khoán sụp đổ, và đồng bào lao động, công nhân, viên chức không thể nào đủ sống đang đứng lên hoặc đình công khắp nơi Chúng đang triệt để vơ vét đồng tiền cực khổ của Đồng Bào hải ngoại để cứu chế độ. Vậy nên để cho chúng chết luôn, không cho một xụ . Chỉ làm từ thiện khi chính mình làm, hoặc nhóm mình làm, không qua tay ai hết. Không nghe lời tu sĩ quốc doanh chia chác với VC.

Cẩn kính


VIET MARKETING

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com