Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netChim nói được nhiều thứ tiếng

Ông khách tới hàng chim.
Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được nhiều thứ tiếng.
Ông khách liền hỏi một con chim rất đẹp: "Comment allez-vous?"
Chim trả lời: "Ca va bien, merci."
Ông khách hỏi tiếp: "How are you?"
Chim đáp: "I'm fine, thank you."
Ông khách hỏi tiếng Mễ: "Como estas?"
Chim trả lời: "Muy bien."
Ông khách hỏi bằng tiếng Việt: "Mầy khoẻ không?"
Chim bực mình đáp:
"Đ.M. hỏi nhiều quá !"


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com