<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Babui

Khi âm nhạc
bị ngăn sông cấm chợKhi Cộng phỉ vừa chiếm được Miền Nam
chúng mang Nhạc Vàng ra cánh đồng chết
siết cổ đập đầu đạp xuống hố chôn
ếm trăm thứ bùa quyết lòng hủy diệt

Chúng thay vào đó thứ nhạc rừng rú
cọp rống beo gầm vượn hú sói tru
nghe như âm thanh bộ lạc tiền sử
người Nam đặt tên Nhạc Đỏ rợ Hồ

Nhạc Đỏ bạo cuồng đinh tai điếc óc
làm sao đi vào tâm hồn người Nam
ngay cả trước đây ở tại Miền Bắc
đảng phải nhét nhồi đến hàng chục năm

Người dân ngày đêm âm thầm hoài niệm
Miền Nam hạnh phúc nhân bản hiền hòa
Nhạc Vàng vui tươi êm đềm hồn hậu
bất chấp tội tù vẫn cứ hát ca

Những bản tình ca Nhạc Vàng bất hủ
tràn ra Miền Bắc thức tỉnh người dân
trái tim cả nước hòa chung một nhịp
điệu Bo lê rô tha thiết ân cần

Thế rồi Nhạc Đỏ không kèn không trống
cô đơn hổ nhục đi ra nhà mồ
biết thân phận mình câm nín nằm xuống
không người đưa tiễn, chẳng vành khăn sô

Nhạc Vàng vinh quang đội mồ sống dậy
giải phóng người dân khỏi ách nhạc nô
đánh thức tâm hồn Việt Nam hòa ái
hướng về tương lai dân chủ tự do.


Babui
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com