<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Đặng Quang Chính

Ngày Nguyễn Viết Dũng ra tùTin em ra tù tưởng cũng như việc ra tù của bao nhiêu tù nhân khác
Bởi nó đã chứng minh rằng cái ác đã lên ngôi
Nhưng, không... nơi tay em in hằn hai chữ "Sát thát"
Như giòng sông Bạch Đằng cuồn cuộn chảy khi xưa

Bộ chiến y trên người em, bộ đồ lính Cộng hòa trước năm 75 đã mặc
Nhưng không phải để phục hồi chế độ đó hôm nay
Đường em đi đường tự do, dân chủ
Lá cờ vàng là biểu tượng con tim

Ngày xa xưa Trần Quốc Toản bóp cam thề đưổi giặc
Nguyễn Thái Học bỏ đường học vấn lập thành VN Quốc dân Đảng.
Nguyễn Viết Dũng bỏ đại học Bách khoa lên đường mang theo một ý thức mới
Nhắn nhủ với mọi người rằng chính quyền phải sợ người dân

Nguyễn Viết Dũng bước ra khỏi nhà tù với tinh thần cương nghị, tự tin và bất khuất
Ngày xưa em là thư sinh trong chiếc áo trận lính dù biểu tình ngoài phố
Nay ra tù như Phù Đổng vươn vai
Em lớn lên như nhận thức của bao đồng bào, lên cao như triều dâng ngoài biển

Cuốn bọn nội thù, bọn Tàu đỏ ra khơi

Đặng Quang Chính
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com