<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Nhiều tác giả

Bài xướng:

Tháng Mất Nhau

Một Tháng Tư về khóc mất nhau
Quê hương máu lệ thấm hoen màu
Người xe chạy giặc dòng nghiêng ngả
Đạn pháo dằn thây thịt nát nhàu
Tiếng sét ly tan rền tủi nhục
Khung trời kỷ niệm đẫm buồn đau
Thương ngày súng gãy anh liều chết
Mở lối cho em thoát xuống tàu (Bửu Tùng)


Bài họa 1:

Hoài Niệm Tháng Tư Đen

Em hỡi, tháng Tư thất lạc nhau
Giang sơn tắm máu, đã thay màu
Lìa xa đất mẹ, cơ đồ nát
Bỏ lại quê cha, xã tắc nhàu
Viễn xứ lòng mang bao nỗi nhớ
Quê người dạ chứa bấy niềm đau
Bóng chim tăm cá, ôi biền biệt
Lỡ mất đời ta, bởi chuyến tàu! (Duy Anh )

Bài họa 2:

Mất Nhau

Nhà tan nước mất phải lìa nhau
Cảnh sắc mùa xuân cũng úa màu
Đạn réo bom gầm xương thịt nát
Đầu rơi máu đổ xác thân nhàu
Con thơ lạc mẹ niềm cay đắng
Vợ trẻ xa chồng nỗi đớn đau
Giặc bắn nà theo anh cố chết
Đưa em vượt thoát xuống boong tàu (dinhtuong)


Nhiều tác giả
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com