<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Tố Nguyên

TIỄN BIỆT ANH HÙNG LÝ TỐNGAnh hùng Lý Tống đã băng hà
Nhắm mắt lìa đời đẫm lệ sa
Rót triệu truyền đơn trên Việt Cộng
Rải nghìn tờ báo xuống Cu Ba
Xả thân liều mạng tình yêu Nước
Hiến nghiệp hủy mình nghĩa Quốc gia
Quả cảm hy sinh cho đại cuộc
Đồng bào thương tiếc khắp quê nhà!


Tố Nguyên
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com