<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Tô văn Bé

Xuân CảmCó những Tết, đón Xuân trên xứ lạ.
Đứng lặng nhìn, thiên hạ dập dồn qua.
Nam thanh dìu, nữ tú bước hoan ca
Lòng nhớ lại, quê nhà đang chìm đắm ...

Nước đã mất, bao năm chưa phục quốc!
Dân đang đau, Ai cứu vớt đồng bào?
Nhìn tương lai,Trời nỡ phụ ta sao?
Ngó hiện tại, nghẹn ngào thân lưu lạc!

Ta không khóc, mà tuôn trào nước mắt!
Ta không buồn, nhưng quặn thắt trong tim!
Cố nhân ơi ! Sao chẳng thấy kiếm tìm?
Đoàn kết lại, đập tan bầy Cộng sản ...


Tô văn Bé
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com