<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh


Chia sẻ (tình già)


Nếu có ngày nào:
Em chán nản.
Chuyện thị phi. Ân oán, chuyện sầu bi.
Thì em nói với anh đi.
Nỗi buồn chia sẻ, nhiều khi vơi dần.

Nếu có ngày nào:
Em không khỏe.
Đi đứng khó khăn, chuyện ăn ngủ nhiêu khê.
Chia anh một nửa vấn đề.
Đêm hôm ta vẫn đi về có nhau.

Nếu có hôm nào:
Em quay quắt.
Nhớ hang cau, ngôi trường cũ quê hương
Và em nhớ những con đường
Hàng me quán cóc thân thương ngày nào
Trời làm một cuộc lao xao
Khiến đôi ta phải lao đao quê người.
Thì em hãy cố gắng cười.
Chuyện xưa nhắc mãi mất vui em à.

Cuộc đời hai đứa chúng mình.
Vì nhau săn sóc thiệt tình, vẫn hơn.
Giữ cho bình thản tâm hồn.
Chuyện bây giờ, biết bây giờ mà thôi.
Chuyện con cháu, lo đủ rồi

Chuyện nhà, chuyện nước, hỡi ôi, ngoài tầm
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com