<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Tu Huu Cao

CHA MẸ!

Tu Huu Cao

Nhìn tấm hình nầy quá xót xa,
Thương cho con có cha mẹ già,
Gánh gồng trên bước đường tị nạn,
Mẹ cha đùm bọc quảng đường qua!

Tình cảnh con trai chắc chắn nghèo,
Đời sống hằng ngày rất gieo neo,
Vẫn giữ trong tâm lòng hiếu đạo,
Giàu sang! Cha Mẹ rẻ hơn bèo?

Ai còn cha mẹ ráng cưu mang,
Thường ngày lui tới để hỏi han!
Mai kia mốt nọ không còn nữa,
Ân hận xem ra quá phũ phàng!

Chúc cho anh bạn bước gian nan,
Đá mềm chân cứng vượt dặm ngàn,
Về nơi biên giới Bangladesh,
Gia đình khỏe mạnh sống bình an!

Tu Huu Cao

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com