Breaknewstoday

TIN BUỒN

Breaknewstoday


Tướng Lê Minh Đảo đã vĩnh viễn chia tay các chiến hữu của của Ông và Con cháu vào lúc 1:45 PM hôm thứ năm 19/3/2020 (giờ Mỹ) tại Bịnh Viện Hartford Connecticut, Hoa Kỳ. Xin thành thật chia buồn với tang quyến và những người yêu quý vị tướng tài danh của VNCH.


Một vì sao đã tắt
Khi đêm còn rất dài
Đất nước còn tăm tối
Người đã xa trần ai.


Breaknewstoday


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com