<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Chu Mỹ Dung
Bác sĩ vs Nha sĩ

Chu Mỹ Dung

Trước hết tôi xin xác nhận tôi là người ủng hộ Trump đây.

Lần bầu cử 2016, tôi không bầu cho ông, cũng chẳng Hillary Clinton. Lần này thì tôi bầu cho Trump.

Thân phụ tôi là sĩ quan binh chủng Nhảy Dù QLVNCH. Gia đình chúng tôi nghèo rớt mồng tơi vì lương lính không đủ nuôi con đi học. Một năm tôi chỉ có thể may được 1 cái áo dài để đến trường bằng tiền lì xì của bà con bạn bè cha mẹ tôi mỗi tết Nguyên Đán. Bố tôi đến Mỹ chương trình HO, không đồng xu dính túi.

Tôi vượt biên bằng thuyền trước khi bố tôi được đi HO, chấp nhận hoặc sống hoặc chết vì cuộc đời mà chỉ biết ăn ngủ kiếm tiền là cuộc đời gì?, mặc dù cuộc sống của tôi dưới chế độ CS còn hơn rất nhiều người vì tôi là nha sĩ.

Tôi và gia đình riêng với 3 con nhỏ đến Mỹ với hai bàn tay trắng, không một đồng teng trong túi, được Uncle Sam trợ cấp 6 tháng Welfare, that’s all. Bây giờ tôi đóng thuế hàng năm khoảng 130K, đã 17 năm như thế rồi và sẽ còn đóng thuế cho Uncle Sam dài dài cho đến ngày tạ thế.

Con tôi, thế hệ thứ 3, cũng hành nghề y khoa như ông Bác Sĩ, có đứa theo ngành răng của tôi. Bênh nhân của tôi đủ màu sắc, trắng đen, nâu vàng đủ cả, 99% họ đều thân thiện cởi mở, một số ủng hộ Trump, một số không, nhưng chúng tôi không hiềm khích gì nhau, never! Tôi ủng hộ Trump, như vậy tôi có phải là hạng người “Họ ủng hộ Trump vì họ giống Trump, kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị đồng tình luyến ái, bài ngoại, tham lam, vô ơn bội nghĩa, giả dối, và vi phạm pháp luật”. Chứng minh?

Tôi cũng xin ông Giáo Sư Bác Sĩ chứng minh bằng facts tất cả những những kết luận trên về Trump và những người ủng hộ Trump. Ông Giáo Sư Bác Sĩ có biết rằng khi kết luận ai có những hành vi xấu xa nhưng không nêu ra bằng chứng thì gọi là chửi đổng không? Làm Bác Sĩ rồi mà cứ thích chửi đổng thì cũng không danh giá gì đâu.

“Và điều làm tôi đau khổ nhất là những đứa trẻ được ưu đãi, những đứa thường biện hộ là chúng tự thân lập thân, quên đi một cách thuận lợi việc cha mẹ chúng đã lén chuồi rất nhiều tiền ra khỏi Việt Nam (Vâng, tôi biết cái trò bí mật dơ bẩn này, tất cả những đứa có cha mẹ giàu có hay tướng tá gì đó) hoặc cha mẹ đang lệ thuộc vào trợ cấp di dân hay các chương trình mạng lưới an sinh.” What?

Ông biết bao nhiêu đứa như vậy? Cho con số thống kê? Ông có biết tướng Đặng Văn Quang sống ở Mỹ bằng nghề làm phu nhà đòn, ông có biết Đại Tướng Cao Văn Viên chết trong viện dưỡng lão nghèo, ông có biết Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh qua Mỹ phải đi dọn cầu tiêu trong mall không?

Ông biết những trò bí mật dơ bẩn nào hãy nói rõ ra, còn nói bâng quơ chỉ là hóng chuyện chưởi đổng, không xứng đáng với học vị rất to của ông Giáo Sư Bác Sĩ.

Lời cuối ông Bác Sĩ Giáo Sư nói rằng: “Họ ủng hộ Trump vì họ giống Trump, kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị đồng tình luyến ái, bài ngoại, tham lam, vô ơn bội nghĩa, giả dối, và vi phạm pháp luật. Tôi đoạn tình với họ. Tôi cũng đoạn tình với tất cả bà con thân thích của họ đang ủng hộ Trump.

Ông Giáo Sư Bác Sĩ đang ở Mỹ, sống như người Mỹ, có thể là ông được đẻ ra ở Mỹ, nhưng ông dường như không biết gì về cái gọi là TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT.

Ai khác ông thì đều là bọn phân biệt giới tình kỳ thị, bài ngoại, vô ơn bội nghĩa, giả dối, vì phạm pháp luật.

Bể học của ông Bác Sĩ rất to, nhưng lại không biết rằng cố vấn an ninh cho Obama Susan Rice là dân chủ nòi, nhưng con trai đang học Stanford là Trumper? Chủ tịch khối sinh viên Cộng Hòa ở đây và là người ủng hộ Trump hết mình, hai mẹ con họ vẫn tôn trọng và yêu thương nhau. Kellyanne Conway là cố vấn cao cấp cho Trump, còn chồng của bà thì chửi Trump như ngóe?

Con trai tôi 1 đứa chống Trump, 1 đứa ủng hộ Trump, một đứa 50%, tôi ủng hộ Trump, nhưng chúng tôi không đoạn tình với nhau, tôi vẫn đi làm về nấu cơm cho nó ăn, chúng nó vẫn thương nhau.

Bao nhiêu người thân trong gia đình ông đã đoạn tuyệt hả ông Bác Sĩ Giáo Sư? Who care sự đoạn tình của ông hả ông Bác Sĩ Giáo Sư rất to!

Gần nữa dân số Mỹ là cộng hòa, gần một nữa là dân chủ, số còn lại là swing voters.

Ông Bác Sĩ Giáo Sư sẽ đoạn tuyệt với gần 150 triệu người trên nước Mỹ này chăng? Go ahead!

Ông Giáo Sư Bác Sĩ có cái bằng to như con voi, nhưng suy nghĩ chính trị và lòng bao dung chấp nhận khác biệt thì bé như con kiến.

Nay kính ông Giáo Sư Bác Sĩ.


Chu Mỹ Dung


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com