<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Đỗ Xuân Sơn

Nỗ lực nào để giúp TT Trump
thắng thêm 4 năm?

Đỗ Xuân Sơn
Bất cứ nỗ lực nào để giúp TT Trump thắng thêm 4 năm, giúp các ứng viên đảng CH chiếm lại hạ nghị viện Hoa Kỳ, cá nhân và đa số thân hữu của tôi đều hoan nghênh ủng hộ. Tuy vậy, như chúng ta thừa biết, một khi kêu gọi quyên tiền cho bất cứ sự kiện nào dù rất trong sáng, nhiều ý nghĩa hay chủ đích chính đáng, các hội/đoàn hay nhóm thiện nguyện đều bị vài tên hèn hủi dèm pha nghi ngờ là có sự chấm mút v.v…

Có nhiều lý do để cho vài nhóm muốn chứng tỏ cho TT Trump biết rằng, “cử tri Việt chúng tôi ủng hộ TT”, muốn chứng tỏ cử tri Việt tại Mỹ là 1 khối đoàn kết, hoặc là 1 khối người Việt tích cực chống cộng v.v… bằng cách tập trung 1 đống checks, lập danh sách xong rồi mới gởi đi cho UB Vận Động Tranh Cử. Dù theo thể thức tương tự dưới đây, vẫn bị đâm thọt.

Để tránh tất cả các dị nghị, nghi ngờ truyền thống, cách "trực tiếp đóng góp" là an toàn nhất, các ngân phiếu/checks ($10+ ok), đề...

Pay to: Donald Trump for President… nơi phần Memo dưới của tấm check hãy ghi/đề …“From the anti-communist Vietnamese in USA”. Câu này sẽ đủ cho TT Trump và UB Vận Động Tranh Cử của Donald Trump for President, biết và ghi nhận nhóm hoặc khối sắc tộc đang đóng góp. Nhân viên UBvđBC phụ trách hệ thống điện toán sẽ ghi nhận vô “data base”, ghi vô kho dữ liệu cử tri, và tự động họ sẽ gởi thư Cảm Tạ trở lại cho người gởi. Gởi cho Địa chỉ:
Republican National Committee,
C/O Republican Presidential Task Force.
PO Box 98206.
Washington DC, 20077-7561
TT Trump và đảng CH cần vững mạnh trong 4 năm tới để hoàn toàn triệt hạ Trung Cộng, đập nát cái đầu rắn độc này tất đuôi nó là Cộng Sản VN sẽ phải chết theo. Dân Việt trong nước chắc chắn sẽ thực sự được an bình phồn thịnh.


Đỗ Xuân Sơn


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com