<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

GIÚP ĐỠ

Internet
“XIN ĐỪNG QUÊN HỌ“

Thương phế binh: Nguyễn Văn Bé (1942)
Số quân: 62/119763 KBC: 3516
Đại Đội Chỉ Huy Tiểu đoàn 43 Liên Đoàn 4 Biệt Động Quân giấy tờ còn.

Bị thương ngày 14/4/1974 tại Quảng Ngãi cụt 2 chân liệt tay bên trái, khi miền Trung thất thủ còn nằm tại Quân Y Viện Pleiku, khi Vc vào tất cả thương bệnh binh bị đuổi ra ngoài, ông bị bệnh tai biến và mới đây bệnh trĩ tái phát, ông đang sống cùng con gái mong được giúp đỡ.

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN TRỰC TIẾP VỀ ĐỊA CHỈ:
197/8D, đường Trung An, ấp Chợ, xã Trung An, huyện Củ Chi Saigon.
Điện thoại con gái của ông: 0779064398.


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com