<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

10 QUẢ BÁO DÀNH CHO
ĐCS TRUNG CỘNG

Internet
1. Tc khoe mình chế tạo ra Virus mạnh nhất thế giới?
Kết quả: Toàn dân Trung cộng đang chịu trận vì nhiễm Virus Corona gây chết người.

2.Tc ban lệnh cấm dân Hong Kong đeo mặt nạ?
Kết quả: Bây giờ cả đất nước Tc phải đeo mặt nạ đến nỗi khan hiếm.

3.Tc cấm các nước không được xen vào chuyện nội bộ của họ?
Kết quả: Tc đang cầu xin các nước chung tay giúp đỡ nạn dịch Corona.

4.Tc dùng số đông dân đi du lịch của họ, như một lá bài chính trị, để thúc ép Việt Nam nhượng bộ các vấn đề biển đảo…?
Kết quả: Nay cả thế giới đang cấm cửa dân Tc đi du lịch đến khắp thế giới.

5.Tc bắt dân Tây Tạng, Tân Cương sống trong các trại tập trung?
Kết quả: Bây giờ toàn dân Tc đang phải sống khổ sở trong các trại tập trung để chữa dịch bệnh.

6.Tc rất lưu manh xảo trá, ra luật dẫn độ và ký luật dẫn độ về Tc với: Việt Nam và Hong Kong?
Kết quả: Toàn dân Tc giờ bỏ chạy toán loạn sang Việt Nam và Hong Kong để lánh nạn dịch Corona.

7.Tc bắt người dân Tây Tạng ăn chay phải chuyển sang ăn mặn, thịt heo là món chính?
Kết quả: Nạn dịch tả heo ở Phi châu, hiện nay cả đất nước Tc khan hiếm không có thịt heo để ăn.

8.Tc phô trương khí tài quân sự hùng hậu ở Biển đông để biểu dương lực lượng với ai?
Kết quả: Chưa đánh được ai, giờ quân đội phải gồng mình đi chống dịch bệnh khắp nơi trong nước.

9.Tc to mồm kêu không nhượng bộ Hoa Kỳ trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra…?
Kết quả: Tc phải cúi đầu xin nhượng bộ, vác mặt mo sang tận Hoa kỳ xin: ký hiệp định mậu dịch để đình chiến.

10.Tc đứng sau lưng giật dây, tài trợ cho Triều Tiên phát minh vũ khí hạt nhân hăm dọa thế giới và Hoa Kỳ…?
Kết quả: Thằng em Triều Tiên là đất nước đầu tiên đóng cửa biên giới với Tc, khi mới nghe Tc có dịch Corona.


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com