<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

Các bạn ghét Trump
hay gọi tiếng Anh là Trump Haters

Internet
Nếu các bạn tìm được ai đảng Dân Chủ làm được chuyện dưới đây thì tớ sẽ bỏ Trump bầu cho đảng Dân Chủ ngay lập tức

- Ai oánh kinh tế thằng tàu ngã ngiêng như Trump

- Ai không sợ thằng tàu khúm núm giống như gả Cu Đen Ba Rác đi từ lỗ hậu môn vào nước tàu !

- Ai làm cho bọn tàu lão Xi khúm núm đón rước coi như một hoàng đế

- Ai dám chữi thằng tàu vào mặt, dám chữi vào Xi “mày là gả ăn cướp, ăn gian”

- Ai dám tăng thuế hàng Trung Quốc oánh thằng tàu trong ra ngoài. Làm cho hảng xưởng bỏ chạy Trung Quốc tạo ra một làn thất nghiệp khủng hoảng cho Trung Quốc

- Ai dám cho quân đội chạy dòng dòng trên biển đông ra vào mấy hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc như chốn không người

- Ai ra nhiều đường lối cho kinh tế Mỹ lên

- Ai bắt mấy nước đông sang tây phải thay đổi hiệp định kế

- Ai làm cho mấy thằng độc tài khúm núm không dám làm liều như thằng Iran, Triều Tiên, Việt Cộng, Nga, Trung Quốc, Vênzuela, Cuba

- Ai làm cho đám ăn bám NATO, Nam Hàn, Nhật và Âu Châu phải chi tiền bảo vệ

- Ai dám can đảm xây dựng bức tường biên giới và dám đứng dậy lo chuyện di dân lậu đây! Tổng thống nào cũng nhát cáy

- Ai dám thay đổi cục xoay chính trị thế giới

- Ai dám nói dám làm và không hề sợ độc tài

- Ai lo cho chuyện di dân chu đáo hơn Trump

- Ai làm cho giàn chứng khoáng Mỹ lên tột đỉnh

- Ai làm cho dầu hoả nước Mỹ lên cao giàu mạnh

- Ai đã chỉnh đốn nước Mỹ toàn diện như ngày hôm nay

- Ai làm cho quân đội Mỹ hùng mạnh không đời tổng thống nào sánh bằng

Còn nhiều lắm.....

Nếu các bạn ghét Trump/Trump haters tìm được người làm ở trên thì tớ sẽ bầu cho. Còn không tìm được ai thì tớ xin lỗi chữi thẳng vào mặt một “câm mồm đi”

Trump không có hoàn hảo 100%

Trump không có thể làm bạn vui hết 100%

Trump không thể nào làm cho bạn hài lòng 100%

Muốn thay đổi là cần sức và sự đau đớn. Hãy nhìn tới tương lai

Chờ thêm vài chục năm rồi lịch sử sẽ phán !

Chấm hết !


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com