<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

Chuyện gì cũng có thể xảy ra
tại nước Mỹ

Internet
Đám tang của ngài anh hùng tội phạm George Floyd.

1 tội phạm ma túy phút chốc trở thành thiên thần, với quan tài mạ vàng, có xe ngựa kéo, không khác gì Tổng Thống, với hàng trăm nhân vật quan trọng trong đảng dân chủ, cùng hàng ngàn người tham dự .

Hàng trăm quan chức Chính Phủ quì mọp dưới linh cữu của ngài để tỏ lòng thành kính và ngưỡng mộ.

Quỹ tương trợ đám tang cho ngài đã quyên góp được trên 13 triệu đô la . Thành viên dân chủ của Quốc hội Mỹ đã quỳ cầu nguyện cho ngài và phong tặng ngài là Anh Hùng liệt sỹ. Nếu đảng dân chủ nắm đa số trong Quốc Hội, ngài sẽ được đặt tên đường. Tiểu sử của ngài tội phạm sẽ được đem dạy cho lớp trẻ. Các em sẽ theo gương ngài, không cần phải học hành. Cứ phạm tội xong vô tình tìm cách để cho cảnh sát bóp cổ chết, sẽ trờ thành anh hùng đời đời đi vào lịch sử. Nếu chưa được trở thành anh hùng cũng thành triệu phú trong vài ngày.

Hy vọng ngài sẽ hiển linh để giúp đảng dân chủ nắm quyền từ trên xuống dưới như ước mơ của đảng .


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com