<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

Đà Lạt đang bị hủy hoại
vì "văn hóa" kiểu mới

Internet
Kinh khủng và kinh tởm.

Thật sự phẫn nộ khi thấy những hình ảnh về cái gọi là "khu du lịch" Quỷ Núi (Lạc Dương, cách Đà Lạt 20km). Quá phản cảm, dung tục! Những hình ảnh vùng kín được phóng to vô cùng kinh dị, sẽ ra sao khi toàn trẻ xem đến đây và chụp ảnh!

Liên Minh Group là đơn vị xây dựng khu du lịch này.

Thiên nhiên, văn hóa, con người Đà Lạt không dành cho những thứ hình tượng ma quỷ phản cảm, phản nghệ thuật, phản giáo dục, phản văn hóa này.

Đừng để ma quỷ tuyên truyền khuấy động tâm ma hồn quỷ vào trong con người, để rồi xem đó là đam mê khám phá. Cuộc sống đã quá nhiều thứ đáng sợ rồi, lẽ nào còn công khai cho ma quỷ hoành hành?


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com