Internet

Hạ cờ đỏ Cộng sản tại Houston

Internet
Cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng bất ngờ xuất hiện tại khu Bellaire, Houston, Texas. Nhưng chưa đầy 24 tiếng sau đã bị ông Trịnh Du và đông y sỹ Nhất Nguyên đến giật sập và thay vào đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com