<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

KINH HOÀNG:
GIÁO DỤC DƯỚI CHẾ ĐỘ XHCN

Internet
“Anh đi rồi, em lo ngay ngáy, chỉ sợ mất chị dâu, anh về sẽ trách mắng, bèn khoét một lỗ trên vách, đêm đêm ngủ luồn tay qua buồn bên, đặt lên bụng chị dâu để canh gìữ. Nào ngờ ít lâu sau, chị dâu có mang, em sợ phải tội bỏ trốn biệt lên núi”

Các bạn có ý kiến gì về nội dung của chương trình giáo dục lớp 2 dưới thời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ?


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com