<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

CSVN THỦ TIÊU
NGƯỜI YÊU NƯỚC

Internet
ta là luật sư bảo vệ cho dân Đồng Tâm và nhà cụ Kình khi ra toà . Nhưng sau buổi ra toà về thì cô bị bắt cóc và hôm nay tìm thấy xác cô ! Đã tìm thấy thi thể, Luật Sư Phạm Thêu ! Một lần nữa xin chia buồn cùng gia quyến! Nổi đau này sẽ còn tiếp diễn đối với những người trung kiên đứng về nhân dân. Khóc cho dân tộc tôi !
Bọn Việt Cộng Sản đã phát động một cuộc chiến tranh phi nghĩa để cưỡng chiếm miền Nam đang phát triễn trong thanh bình , hạnh phúc... Cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm... bọn đánh giặc mướn VC , đầy tớ Nga Tàuđã giết hại và gây muôn vàn khốn khổ, tang tóc cho quê hương. Cảnh chết chóc diễn ra hàng ngày, mang đau thương cho dân tộc hai miền Nam, Bắc cho đến nay hơn 45 năm, chúng vẫn quỳ gối, ôm chân giặc, dâng hiến lãnh thổ của tổ tiên...


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com