<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

internet

Thư vận động ký tên
Thỉnh Nguyện Thư
15/3/2020

Internet
Kính gửi:

- Quý vị lãnh đạo Cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới,
- Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn Quốc gia Việt Nam trên toàn thế giới,
- Quý Ðồng hương quốc nội và hải ngoại.

Kính thưa quý vị,

Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 (HÐP) nhằm mang lại hòa bình và bầu cử dân chủ cho miền Nam VN đã bị bị Việt cộng chà đạp và cưỡng chiếm miền Nam bất hợp pháp ngày 30/4/1975.

Ngày nay với sự hỗ trợ của Việt cộng, Trung cộng đang xâm chiếm, chiếm đóng biển đảo của Việt Nam, vi phạm trầm trọng chủ quyền và lãnh thổ của đất nước ta. May mắn thay, bên cạnh Hiệp định Paris 1973 còn có hai văn bản quốc tế khác hỗ trợ chúng ta:

1. Ðịnh ước Quốc tế ngày 3/2/1973 ký kết bởi 4 thành phần của HÐP và 8 nước trọng tài, trong đó có Trung Cộng, cam kết sẽ tái họp hội nghị quốc tế về Hiệp định Paris trường hợp HÐP bị vi phạm. Các nước trọng tài cam kết tôn trọng lãnh thổ, chủ quyền và sự độc lập của đất nước Việt Nam.

2. Ðạo luật Public Law 93-559 của Hoa Kỳ được ban hành ngày 30/12/1974. Chương 34, điều 4 Lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu Hành pháp HK tái họp hội nghị quốc tế về hiệp định Paris.

Căn cứ vào các thuận lợi pháp lý kể trên, chúng tôi đang trình 1 Thỉnh Nguyện Thư (TNT) lên lên Tòa Bạch Ốc yêu cầu kêu gọi tái họp Hội nghị quốc tế về HÐP để đề xuất một giải pháp hòa bình hợp lý cho đất nước Việt Nam chúng ta, trong đó sẽ có phần phần thi hành bầu cử tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam và tôn trọng chủ quyền Việt Nam.

Chúng tôi kính xin tất cả quý vị vào ký tên và phổ biến cho mỗi con dân nước Việt trên khắp thế giới vào ký tên vào ký TNT để thúc giục Hành Pháp Hoa Kỳ giúp đỡ chúng ta trong việc này.

Kính xin quý vị vào link dưới đây để được hướng dẫn cách ký tên và bấm vào link để nối vào TNT trong Tòa Bạch Ốc:LINK (Bấm vào đây)Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. (Ngày 15/3/2020)

Ủy ban vận động tái họp Hội nghị Quốc tế về Hiệp định Paris:
- Lm Bùi Phong,
- Gs Nguyễn Chính Kết,
- Lisa Nguyễn,
- Ls Lâm Chấn Thọ.


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com