<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

Cô giáo Trần Thị Lam:
THẮC MẮC BIẾT HỎI AI?

Internet
Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào vể màu cờ sắc áo, đã từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi:

1. Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kì bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì.

1. Một cách tổng qúat: Một chế độ không có tự do dân chủ, thì mọi lãnh vực đều không thể phát triển được. Các giáo sư, các tiến sĩ chỉ lấy bằng để có địa vị, chức vụ... kiếm tiền nuôi sống gia đình và làm giầu, họ đâu có nghĩ tới vấn đề dùng sở học của mình để phục vụ đất nước và dân tộc. ​(Cũng có sáng kiến, nhưng bất khả thi và làm trò cười cho mọi người : Bà Phó GS- Tiến Sĩ Phan Thị Hồng Xuân đề nghị dùng lu chống ngập lụt!).2. Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?

2. Vì giới lãnh đạo ngu dốt, không có kế hoạch, đem chính trị vào học đường, chủ trương HỒNG hơn CHUYÊN sẽ còn thất bại.3. Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?

3. Môi trường ô nhiễm, thức ăn không sạch, giao thông không an toàn, thái độ người dân thiếu thiện cảm, thủ tục hành chách phức tạp (ăn hối lộ)4. Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô hình này?

4. Bộ chánh trị nghĩ ra mô hình này - Nguyễ̃n Phú Trọng nói : đến hết thế kỷ này chưa chắc đã tiến tới " Xã hội chủ nghĩa" Tóm lại đất nước đi về đâu thì chính giới lãnh đạo cũng không biết.5. Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?

5. Trong chế độ "chuyên chính vô sản" báo chí đều do đảng kiểm soát, tất nhiên báo chí truyền thông chỉ nói lên những điều có lợi cho đảng.6. Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?

6. Nhà nước thu tiền thuế của dân để cai trị dân, điều 4 của hiến pháp cho đảng Cộng Sản "độc quyền" lãnh đạo đất nước tức là cai trị dân.....7. Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?

7. Công an là lực lượng để bảo vệ chế độ. Ai cũng biết chế độ hiện nay tồn tại là nhờ lực lượng công an.8. Khẩu hiệu của quân đội là "trung với đảng", vậy sao khi hi sinh lại ghi trên bia mộ là "tổ quốc ghi công" chứ không phải "đảng ghi công"?

8. Cộng Sản VN hay đồng hóa chữ nọ với chữ kia: "đảng là tổ quốc, tổ quốc là đảng" thí dụ khác :"yêu xã hội chủ nghĩa là yêu nước......"9. Tại sao có "huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ" mà lại không có "huân chương kháng chiến chống Tầu"?

9. Nếu có huân chương kháng chiến chống Tầu thì tên nước phải thay đổi..và phải sửa sọan chiến tranh.10. Đảng cử thì đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?

10. Đảng thì không bao giờ sai lầm nên đảng cử...và dân bầu. Đó là dân chủ thời đại Hồ Chí Minh.11. Chủ nghĩa xã hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ còn vài quốc gia theo mô hình này?

11. Chủ nghĩa xã hội là ưu việt khi dân trí còn thấp. Dân Nga dân trí đã cao nên CNXH ném vào sọt rác. Vài quốc gia còn theo chủ nghĩa này vì dân trí thấp.12. Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng hò reo của nhân dân?

12. Mác-Lenine là hai thằng nói láo, tội đồ của nhân loại, tượng Lenine đã bị giật sập tại nhiều nơi. Tượng thằng Hồ Chí Minh cũng sẽ bị kéo sập....13. Hồ Chí Minh từng nói: "Không, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê". Vậy giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?

13. Đúng Hồ Chí Minh nói "chẳng có tư tưởng gì...." nhưng mấy thằng trong bộ chánh trị bịa đặt ra " Tư tưởng Hồ Chí Minh", chúng bịa ra nhiều chuyện để bảo vệ chế độ, chúng ý thức chế độ sẽ xụp đổ nên sửa soạn tháo chạy (mua nhà, chuyển tiền và cho con đi ngoại quốc).


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com