<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

SIÊU ANH HÙNG

Internet
‏‏‏‏‏‏ Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy cùng chiếc Mig17 huyền thoại. Anh Bảy đã từng tắt máy núp trong mây bình thản kéo ba bi thuốc lào, thả khói lên trời mù mịt để đánh lạc hướng bọn giặc lái Mỹ rồi mới nổ máy, xông ra bắn 2 hoả tiển, hạ 2 B52 trong nháy mắt. Chiếc Mig17 của anh Bảy từng bị bắn thủng hơn 80 lổ nhưng anh Bảy lấy tay bịt và vẫn bay về căn cứ an toàn.


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com