<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

Ưu tiên Khám Bịnh tại VN

Internet
‏‏‏‏‏‏ Câu " Các đối tượng & ưu tiên trong khám chữa bệnh " Chữ " đối tượng " dùng không đúng chỗ , mà vc thì thích " đối tượng " lắm , hở tí là đối tượng . Nói " ưu tiên TRONG khám chữa bệnh " không đúng cách nói tiếng Việt , chữ trong là thừa . Nên nói :

Thứ tự bệnh nhân ưu tiên đươc khám và chữa bệnh .

1. Bà mẹ VN anh hùng ( cái này mình không có tên gọi tương đương , bởi vì thời VNCH không cần bà mẹ phải ... anh hùng mới được ưu tiên chữa bệnh . Thiệt ra " Bà Mẹ anh hùng " bây giờ đang dãi nắng dầm mưa đi đòi đất thấy bà cố tổ , có bà thì ngồi phơi nắng bán mấy củ khoai , vài trái chuối ngoài đường , có bà mạnh khoẻ hơn thì đi lượm ve chai , bán giấy số ... kià ) .

2.Thương binh - Bệnh binh & gia đình liệt sĩ ( Đỉnh cao thích dùng ký hiệu quá hà . Trong văn viết thì nên viết và , thay bằng & để làm gì , đâu cần thiết ) Tui viết lại " Thương Bệnh binh và Gia đình liệt sĩ " .( VNCH gọi là Tử Sĩ )

3.Nhiễm chất độc da cam ( Phải viết là " Người nhiễm thuốc khai quang " Nhưng mà cái vụ này hơi kỳ à , ngoài Bắc đâu có bị thuốc khai quang đâu mà ... nhiễm ? )

4.Người cao tuổi ( >75 tuổi ) ( không cần dùng chữ cao tuổi và dấu > khiến dân quê họ khó hiểu ) Tui sẽ viết là : Người trên 75 tuổi .

5.Trẻ em < 3 tuổi ( cũng vậy , không cần dấu < ) Nên tui sẽ viết " Trẻ em dưới 3 tuổi " .

Ký hiệu , là để dùng trong toán học , hoặc khi cần ghi nhanh ; còn trong văn viết thì nên dùng chữ , cho nó rõ ràng và lịch sự .

6.Phụ nữ có thai ( 36 tuần tuổi ) Tui viết Phụ nữ có thai 9 tháng . Hay Sản phụ gần ngày sanh . Không lẽ người ta có thai dưới ... 36 tuần , thí dụ 34/35 tuần và đang chuyển bụng , cũng không nhận hay sao ?

7.Người bệnh trong tình trạng cấp cứu nặng ( dài dòng quá ) . Người bệnh cần cứu gấp , thì mấy cha nội cho họ ở chót bảng , vậy thì gọi " trong tình trạng cấp cứu ... nặng " nghiã nà nàm thao ??? Tui viết lại : Bệnh nhân cần cấp cứu . Loại bệnh nhân này cần đưa lên hàng đầu , dù không phải là liệt sĩ hay bà mẹ anh hùng .

Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com