<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

Viện Việt Học
hay Viện thất học?

Internet
Thưa quý vị trong Viện Viêt Học,

Đọc tờ Poster này, chúng tôi có ngay một thắc mắc: Tại sao lại có chữ BIỆT LI, là chữ mà chúng tôi chưa bao giờ biết, chưa bao giờ học, và chưa bao giờ đọc thấy ở đâu, trong suốt cuộc đời chúng tôi?

Quý vị đã dùng chữ "I" ngắn thay cho "Y" dài với mục đích gì? Có phải là muốn tuân theo lời của Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) muốn bỏ chữ Y mà dùng chữ I không?

Quý vị là cơ quan văn học thứ thiệt, tại sao lại hồ đồ đến như vậy? Thế hệ kế tiếp sẽ nghĩ sao về quý vị, một nhóm người trí thức mà... thất học!

Nếu quý vị muốn bỏ chử Y, thì xin quý vị hãy đọc cho chúng tôi những chữ này:Thưa "qúi" vị hôm "nai" có những ca sĩ BÍCH THỦI, THU THỦI , BÍCH HUIỀN, DUI QUANG, XUÂN HUI, ca sĩ Thanh ThúI đến trình diễn... ca sĩ BẢO TRUIỀN sẽ trình diễn bài TÔI IÊU EM ...Các ca sĩ sẽ nghĩ sao? Khi qúi vị sửa tên của họ ?

Cám ơn qui vị.

Xin những ai thấy "chuiện" bất bình thì "chuiển" tiếp giùm.

Đa tạ.


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com