<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le DinhNghêu sò ốc hến
khi chết mới há miệng!Người viết nghĩ rằng "Luật Animal" là thứ luật để áp dụng cho loài thú thì chẳng sai trật đi đâu cả. Vì sao? Thưa rằng: Trong bữa tiệc đãi đặc biệt là chỉ có các món nghêu sò ốc hến, các đại quan có nói rằng: Với dân thì các đại thần đừng ngại ngùng chi cả, vì nghêu sò ốc hến mà các quan đang thưởng thức là chúng chỉ há miệng khi đã chết.Hôm nay cuối tuần, Đá tui kể lại câu truyện nằm mơ đêm qua, giấc mơ thấy hay hay, giờ kể lại cho cư dân mạng suy ngẫm. Câu truyện rằng:

Vua quan xứ Vệ áo gấm chỉnh tề, xe pháo uy nghi, ai ai cũng bệ vệ trông rất bề thế, trán bóng, má bầu, cổ nọng trông rất là "thịt thà". Các đại quan tụ họp nhau trong một cao lâu hoành tráng, có đám tỳ nữ điện nước đầy đủ nhưng có vẻ rất nghèo, bởi không mặc y phục chi cả, ý là "chăm phần chăm" để phục vụ các đại quan.

Dân tình xứ Vệ lúc bấy giờ rất lầm than khốn khó, lũ giặc ngoài, bọn cướp trong tha hồ cướp bóc nhũng nhiễu. Giặc ngoại thì xem dân chúng như nô lệ đã đành, quan nội lại coi dân như tôi tớ, cỏ rác, nên chúng tha hồ muốn lấy gì thì lấy, muốn làm gì thì làm, muốn đánh thì đánh, muốn hiếp thì hiếp, thậm chí giết cũng được mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Bởi lẽ lũ dân cùng đinh, tay không tấc sắt, hó hé là chúng hành, chúng hạ, chúng bỏ tù, và nhất là bỏ đói. Bọn tham lại này xem sự cai trị dân bằng bao tử là một trong những phương sách rất hiệu quả và rất thành công.

Phương sách cai trị bằng bao tử đã đành. Chưa đủ, bọn hôn quan lại còn giở thêm trò cai trị bằng kế sách "Bịt luôn cả mồm". Chúng bèn ra nhiều thứ luật, tỉ như "Luật an ninh xã hội", "Luật rừng rú" mà dân dã lúc bấy giờ còn gọi là "Luật Animal" để nhốt bầy thú.

Người viết nghĩ rằng "Luật Animal" là thứ luật để áp dụng cho loài thú thì chẳng sai trật đi đâu cả. Vì sao? Thưa rằng: Trong bữa tiệc đãi đặc biệt là chỉ có các món nghêu sò ốc hến, các đại quan có nói rằng: Với dân thì các đại thần đừng ngại ngùng chi cả, vì nghêu sò ốc hến mà các quan đang thưởng thức là chúng chỉ há miệng khi đã chết.

Các đại quan cụng ly ì xèo hòa theo những tràn cười hoành tráng mang âm hưởng đắc thắng với sắc thái khinh dễ lạ thường.
danlambaovn.blogspot.com/


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com