<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Nguyễn Tường Tuấn

Những anh hùng thầm lặng (1)

Nguyễn Tường Tuấn
Con tốt nghiệp University of Oregon, thêm hai năm sau đại học tại Parsons The New School For Design, 16 năm cư dân New York. Con biết, nếu không vào bệnh viện mổ kịp, không trải qua vài tháng phải đeo ống trực tiếp truyền penicilline vào tim, thì giờ này chúng ta đã không còn bên nhau trong cuộc đời này.

Ai đã gọi điện thoại báo bệnh viện cứ đưa con vào mổ, và bố sẽ ký giấy tờ sau? Nếu không phải là anh nhân viên Cảnh sát? Lúc đó, bố còn hồn vía đâu mà nói chuyện với bệnh viện? Chưa kể, dễ gì họ tin? Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu bố đến không kịp trong hai giờ đó? Đành rằng con người ta sống chết có số! Nhưng con ơi, Thượng Đế đã gửi người Cảnh sát đó đến đúng lúc để cứu con khỏi tay tử thần!

Con của bố mẹ,

Bố mẹ biết con còn trẻ dù đã gần 40, với bố mẹ, thì lúc nào con cũng vẫn là bé nhỏ. Bố mẹ biết con không thích chính trị, ham mê thể thao, nhưng có lẽ con học tại những ngôi trường liberal, cho nên không thích Tổng thống Donald Trump. Bố mẹ tôn trọng suy nghĩ của con. Nhưng, bài viết này không phải để thuyết phục con bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Bố mẹ tôn trọng quyền tự do của con.

Trong những ngày gần đây, qua cái chết không mong muốn của một người da đen, anh George Floyd, và mới đây lại thêm một nạn nhân khác tại Goergia anh Rayshard Brooks. Nước Mỹ dưới sự xách động của một nhóm người trẻ, cực tả, biểu tình, đốt phá, thậm chí chiếm đoạt cả một khu phố 6 blocks ở Seattle. Họ đòi giải thể, cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát… Bố không thể ngồi im mà không viết. Dù phải chết, bố cũng sẵn sàng. Mục sư Martin Luther King để lại cho chúng ta lời khuyên vàng ngọc, “Bi kịch lớn nhất không phải sự áp bức và tàn ác của kẻ xấu, mà chính là sự im lặng của người tốt“. (The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people). Không dám nhận mình là người tốt, nhưng dù là người bình thường cũng không thể câm lặng!You graduated from University of Oregon, another two years at postgraduate at Parsons The New School For Design, 16 years of New York residents. You know, if You had not been to the hospital in time for surgery, if You had not spent several months wearing a penicilline tube directly into the heart, we would not be together now in this life.

Whoever called the hospital and told them to put you into surgery room in time, and that i would sign the papers later? If not the Police officer? At that time, where was I still talking to the hospital? Not to mention, what easy they believe? What if I didn't make it in those two hours? Granted, people live and die with fate! But my son, God sent that Police in time to save you from the hands of death!

Dear son,

I always know that you are young even though you are closed to 40; with me, you are always my child. I know you don't like politics, love sports, but maybe you go to liberal schools, so you don't like President Donald J Trump. I respect your thinking. But, this article is not to convince you to vote for President Trump. I respect your freedom, your decisions.

In recent days, through the unexpected death of a black man, George Floyd, and recently another victim in Goergia, Mr. Rayshard Brooks. The United States under the movement of a group of young people, extreme left, protests, arson, even usurped a block of 6 blocks in Seattle, Washington. They demanded the dissolution, reduced the budget for the police .... I could not sit still without writing. Even if i had to die, i was ready. Pastor Martin Luther King left us with golden advice, " (The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people.) I Don't dare to call myself a good person, but even a normal person cannot be silent!


Nguyễn Tường Tuấn


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com