<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Nguyễn Tường Tuấn

Những anh hùng thầm lặng (2)

Nguyễn Tường Tuấn
Nhiều người trên nước Mỹ đang là nạn nhân! Nhất là những người trẻ, giòng nhiệt huyết trong họ đã bị bọn “kên kên chính trị” lợi dụng. Mọi nguyên tắc công bằng đều bị đảo ngược! Một người có thành tích không mấy tốt đẹp, nhưng anh ta chết đúng giờ hoàng đạo (giờ tốt), lại thêm mầu da đen, ngay trong mùa bầu cử. Thế là nhanh chóng được phong thánh, ứng cử viên Tổng thống 2020 Joe Biden quỳ lạy; cựu Tổng thống Obama quỳ lạy; đương kim Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi quỳ lạy, một đống Dân biểu, Thượng nghị sĩ Dân chủ quỳ lạy. Đúng là trò hề của đám diễn viên kệch cỡm. Con hãy tự hỏi, bao nhiêu quân nhân Mỹ hy sinh trên chiến trường Afghanistan, bỏ mình nơi Iraq, có ma nào đến quỳ lạy đâu? Ngay trên nước Mỹ, đám tang của những cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ cũng rất âm thầm, ngoài những giọt nước mắt của thân nhân, người goá phụ nức nở ôm lá quốc kỳ phủ áo quan, con thơ đứng chào vĩnh biệt! Giá trị về anh hùng ngày hôm nay, chẳng khác gì một hài kịch trên sân khấu!

– Ứng cử viên Joe Biden ví von cái chết của anh George Floyd ảnh hưởng đến thế giới còn nhiều hơn cả chuyện cố Mục sư Martin Luther King bị ám sát! So sánh không một người công chính nào có thể chấp nhận được! Nữ Bác sĩ Alveda Celeste King, là cháu ruột của cố Mục sư Martin Luther King, đã nói về trình độ và tư cách Joe Biden như sau, “Ông ta xa rời với thực tế, khi so sánh cái chết của George Floyd trong tuần qua, tạo ra một ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, hơn cả chuyện cố Mục sư Martin Luther King bị ám sát năm 1968!“ (Out of touch with reality,when he suggested that the impact George Floyd’s death has made on the world in recent weeks had perhaps been greater than that of the 1968 assasination of Dr. Martin Luther King!)

Trong bất cứ một xã hội nào, cũng đều có người tốt kẻ xấu.. Cảnh sát cũng thế, 99.09% là những người tốt, làm việc ngày đêm để bảo vệ cho chúng ta. Tại sao lại chọn một hành vi quá tay, đáng tiếc, của 0.1% mà đòi loại bỏ toàn bộ đơn vị? Trật tự xã hội sẽ bị đảo điên, cái vô lý và mất chính nghĩa của những cuộc biểu tình ồn ào hôm nay chỉ là tạm thời. Mọi người sẽ tỉnh thức sau cơn mộng du!

* Rồi đây ai sẽ bảo vệ cho cuộc sống của chúng ta? Bản tin trên tờ Daily Mail, ngày Thứ tư 17/6/20 ghi nhận, “Trong 28 ngày qua ở Thành phố New York có 38 nạn nhân bị giết, tội phạm gia tăng” (Murders in New York city continue to surge with 38 killings in the past 28 days). Đừng quên, thành phố nơi con ở ông Thị trưởng Bill de Blasio vừa đề nghị sẽ cắt giảm 1 tỷ đô la trong ngân sách cảnh sát!

Nhật báo Wall Street Journal, trong mục “Today” ký giả Dan Henninger viết, “Trong ba tháng qua rõ ràng mô hình đô thị tiến bộ thất bại về chính trị và thiếu tính liên tục… Kết quả đáng buồn các người trẻ, những người về hưu khá giả bỏ đi, thành phố càng ngày càng trở nên chia rẽ… Giữa những người khá giả có thể chi trả cho sự bất tài về chính trị và cư dân nghèo sẽ bị tụt lại phía sau”. (In just three months it has become clear that modern urban progressivism is politically incompetent and intellectually incoherent… The unhappy result as young families and well-off retirees leave is that these cities will increasingly become more divided… Between upscale progressive singles able to afford the political incompetence and the residents of the inner-city neighborhoods that will fall further behind). Đúng như thế, người giầu sẽ có cuộc sống bình yên, không cảnh sát họ sẽ thuê an ninh riêng, nhưng lấy ai bảo vệ người nghèo? Trộm cướp, tệ nạn xã hội sẽ mọc lên như nấm sau cơn mưa!

Tựa đề đăng trên CNN ngày 16/6/20, ký giả Christina Maxouris viết “Trong những ngày gần đây,nhiều cảnh sát trên nước Mỹ bỏ việc” (Police officers across the US have quit their jobs in recent days). Chúng ta hãy xem con số do CNN cung cấp:

– Thành phố Minneapolis ít nhất có 7 sĩ quan cảnh sát từ chức. Hằng chục sĩ quan khác đang làm thủ tục nghỉ việc.

– Thành phố Atlanta có 8 sĩ quan xin nghỉ việc, riêng trong năm 2020 mỗi tháng có khoảng 2 đến 6 cảnh sát viên rời nhiệm sở.

– South Florida, có 10 cảnh sát viên trong lực lượng đặc nhiệm SWAT rút lui. Họ không thể chấp nhận ngành cản sát bị chính trị hoá bởi đám “kên kên chính trị”. Họ cũng rất bất mãn về việc Cảnh sát trưởng ra quỳ gối cùng đám biểu tình.

– Buffalo, New York, có 57 cảnh sát viên từ chức. Họ bất mãn về việc xử phạt hai đồng nghiệp trong khi làm nhiệm vụ, cảnh sát đẩy một người đàn ông 75 tuổi chống lại lịnh rời bỏ vị trí biểu tình, người đàn ông này ngã xuống đường vì bị đẩy.

Police officers across the US have quit their jobs in recent days. Here is where there have been resignations.Many people in the United States are victims! Especially young people, their enthusiasm has been taken advantage of by "political vultures". Every principle of fairness is reversed! A man with an unfortunate achievement, but he died at the zodiac time (good time), again black, even in the election season. So quickly being canonized, 2020 presidential candidate Joe Biden bowed; former President Obama bowed down; incumbent National Assembly Chairman Nancy Pelosi bowed down, a pile of Representatives, and Democratic Democratic Senator bowed down. What a joke the heck of a bunch of actors. You ask yourself, how many American soldiers died on the battlefield of Afghanistan, leaving themselves in Iraq, no ghost came to kneel? Even in the United States, the funeral of the police sacrificed for the mission is also very quiet, in addition to the tears of relatives, the widow sobbed hugging the flag of the coffin, the poet saluted farewell! The value of heroes today is like a comedy on stage!

- Candidate Joe Biden likened George Floyd's death to the world more than the murder of Pastor Martin Luther King! Comparing no righteous people is acceptable! Dr. Alveda Celeste King, the grandson of the late Pastor Martin Luther King, said of Joe Biden's qualifications and qualifications, “Out of touch with reality, when he suggested that the impact George Floyd's death has made on the world in recent weeks had perhaps been greater than that of the 1968 assasination of Dr. Martin Luther King!”

In any society, there are good and bad people. The police too, 99.09% are good people, working around the clock to protect us. Why choose an overreaching, unfortunate, behavior of 0.1% that requires eliminating the entire unit? Social order will be reversed, the absurdity and loss of righteousness of today's noisy protests will be temporary. Everyone will wake up after the sleepwalking!

* Then who will protect our lives? Newsletter in the Daily Mail, dated 17/6/20 noted, "Murders in New York city continue to surge with 38 killings in the past 28 days”. Don't forget, the city where the son of Mayor Bill de Blasio has just proposed will cut $1 billion in police budgets!

The Wall Street Journal, in "Today", writes journalist Dan Henninger, "In just three months it has become clear that modern urban progressivism is politically incompetent and intellectually incoherent ... The unhappy result as young families and well-off retirees leave is that these cities will increasingly become more divided ... Between upscale progressive singles able to afford the political incompetence and the residents of the inner-city neighborhoods that will fall further behind”. Yes, the rich will lead a peaceful life, not the police will hire their own security, but who will they protect the poor? Theft, social evils will mushroom like after the rain!

Titled on CNN on June 16, 20, journalist Christina Maxouris wrote, "Police officers across the US have quit their jobs in recent days”. Let's take a look at the numbers provided by CNN:

- Minneapolis has at least 7 police officers who resigned. Dozens of other officers are taking leave procedures.

- Atlanta has 8 officers resigning, in 2020 alone, about 2 to 6 police officers leave their posts.

- South Florida, 10 police officers in SWAT task force withdrew. They cannot accept the policing industry, which is politicized by "political vultures." They were also very dissatisfied with the Sheriff's knees kneeling and the protesters.

- Buffalo, New York, 57 policemen resigned. Dissatisfied with the punishment of two colleagues on duty, the police pushed a 75-year-old man against an order to leave the protesting position, the man fell to the road for being pushed.

Police officers across the US have quit their jobs in recent days. Here is where there have been resignations


Nguyễn Tường Tuấn


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com