<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet
Tìm mộ phần
của TỬ SĨ VNCH

Internet
Xin các hội đoàn thể các cá nhân, đồng đội một thời, nếu ai biết tin tức gì về ông Nguyễn Đình Viên, thì giúp đỡ cho gia đình tôi, xin chân thành cảm ơn. Nếu ai biết xin báo về số điện thoại 0981228055 hoặc 0972085652 (Nguyễn Sang: Cháu nội của ông Nguyễn Đình Viên).

Địa chỉ: Xóm 3, thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Ông: Nguyễn Đình Viên (Sinh năm 1946) mất khoảng 6/1972.
Số quân: 66/400.850
Loại máu: BRH+
KBC 4100 (KBC của quân trường BB Thủ Đức) ngày 1/2/1971.
Cấp bậc chuẩn úy.


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com