<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ Chết chỉ một lần

Nicolas Bedos, ‏‏‏‏‏‏ diễn viên kiêm nhà thực hiện phim nổi tiếng của Pháp, tác giả của kịch bản La belle Epoque rất thành công tại Âu Châu, mới đây nổi giận vì các biện pháp chống Covid 19 quá khắt khe, đã viết ngày 24 tháng 9 vừa qua một câu khiến người ta bàn ra nói vào ì xèo. N. Bedos viết: Arrêtez tout, les masques, les confinements. Vivez a fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez les laches directives gouvernementales. Nous devons desormais vivre quitte a mourrir (sic)…Đại khái nói: Phải sống hùng dù có chết, hãy quẳng xuống sông xuống biển các biện pháp của chánh phủ chết rét.

Sau đây là các lời bàn:

Bộ Trưởng Y Tế Pháp bàn: Người ta không thể ép buộc ai tự săn sóc sức khỏe mình nhưng người ta có quyền bắt anh ta săn sóc sức khỏe cho người khác.

Lời bàn của một ký giả báo L’Obs: Lời khuyên của Bedos có điểm sai lầm là chữ “mourrir” của ông ta viết với 2 chữ “r” chứ không phải là 1 chữ “r” thôi. Người ta chỉ chết có một lần! Không thể có lần thứ hai.

(Lời bàn của người viết bài này: Ông ký giả này chơi chữ, xỏ Bedos viết sai chánh tả. Đến Bedos còn viết sai chánh tả thì ai trong chúng ta có thể tự hào là viết tiếng Pháp không lỗi?).

Vụ ồn ào này chứng tỏ là người ta đã chàn nản đền gần như tột độ rồi. Bên Mỹ. người ta nói tới các âm mưu của bọn tai phiệt, của các thế lực đen khống chế nhân loại. Bên Canada, Montreal vừa lại bị coi là “Vùng Đỏ”, nghĩa là nguy hiểm cao. Các nhà thương mại nhỏ: quán ăn, tiệm rượu, viện sắc đẹp, tiệm làm móng tay...v. v... kêu trời. Trong khi bọn giàu, càng ngày càng giàu... Apple, Tesla, Amazone... chả hạn.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com