<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ Làm sao để xóa bỏ
một Quốc Gia


Một ‏‏‏‏‏‏ Quốc Gia như Việt Nam không dễ gì xóa bỏ trên Thế Giới. Vì thế, cần có một kế hoạch, một cơ quan quy mô như Lực Lượng 47 thi hành những chiêu thức mà người bình thường khó suy đoán ra. Những chiêu thức đó là:
1) Xóa sổ lịch sử nước đó: Môn Lịch Sử không còn dươc giảng dây kỹ lưỡng cho trẻ em. Việc đó Việt Công đã làm.


2) Xóa bỏ ngôn ngữ, chữ viết: Chữ Quốc Ngữ bị thay đổl , phá hoại để có nguy cơ bị mai một. Viết những chữ cực kỳ thô tục bằng tiếng Việt để không còn ai muốn đọc các bài viết tiếng Quốc Ngữ trên mạng truyền Thông. Việc đó Việt Công đã làm.

3) Nhục mạ các tiền nhân, các anh hùng dân tộc, có công dựng nước, bảo vệ đất nước. Các vị này bị coi thường, gương sáng, sự uy nghi bị bôi nhọ. Việc đó Việt Cộng đã và đang làm.

4) Khiêu khích Công Đồng bằng những bài viết ngang ngược để đồng bọn có cớ đứng ngoài xúi bẳy những cuộc tranh cãi mà nếu không cẩn thận, sẽ đem đến tranh tụng làm suy cạn lòng yêu nước, đi đến chỗ bỏ cuộc vì chán nản, để mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm.Đó là dụng ý của Việt Cộng, xin đồng bào lưu ý, đừng mắc mưu.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com