<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ TÉLÉMÉDECINE

Với ‏‏‏‏‏‏ những tiến bộ về Internet, bộ mặt của Y Khoa trong tương lai sẽ biến đổi hoàn toàn. Từ nay, nhân loại sẽ không còn những “lang băm” không đủ kiến thức ngồi nhà nói phét, vì sự xuất hiện của télémédecine mà dù ở đâu trên thế giới, người bệnh cũng có thể nhờ những bác sỹ giỏi nhất khám cho mình và giảng giải cho mình về bệnh trạng không may mắc phải.

Thí dụ như ở Mỹ, có Teladoc Health Inc, khi trước gọi là Teladoc Inc. Hoạt động với NTT DATA Services, Teladog rất nổi tiêng trong Télémédecine.

Tại Mỹ, còn có Advance Medical, Best Doctors, Better Help Inc, Healthiest Brands...v. v...

Tai Canada, có Évenement Carrieres, Procontact Informatique, Dialogue... etc...

Trong tương lai, bác sỹ sẽ là một bác sỹ “ảo”, medecin virtuel.

Y Khoa sẽ là một Y Khoa “ảo” hay Médecine virtuelle.Télé Santé, Y Khoa mạng sẽ cần các nhân viên khác xa những gì mà ta biết hiện nay. Sẽ cần chuyên viên về informatique, bác sỹ, y tá, nhà phân tâm học thuộc thời đại mới, tân tiến hơn.

Dịch Corona virus đẩy Télémédecine tiến lên một bước khá dài!

Jonathan Legault, giám Đốc ProContact rất tin vào những thay đổi trong những năm sắp tới, mà dù muốn, dù không, nó cũng sẽ tới. Sẽ có nhiều cơ hội hơn, mà các cha mẹ Việt Nam, rất chuộng cái nghề bác sỹ cho con cái, phải hiểu, và sửa soạn tương lai cho con mình. Tiếng Anh là bắt buộc phải thông thạo trước tiên. Sau đó có thể là tiêng Tầu? Tiếng Pháp có vẻ lỗi thời rồi!

Chúng ta đang ở trong một thời đại mà những đổi thay nhanh đến chóng mặt. Những đổi thay mà chúng ta tưởng sẽ tới trong 10 hay 20 năm tới, có khi đến vói chúng ta ngay trong 2021, 2022, một cách rất bất ngờ.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com