<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Từ Đức Minh

Kỷ lục Guinness VIỆT NAM

Từ Đức Minh
- Đường xa nhất : Đường tiến lên Chủ Nghĩa XÃ HỘI . -Đường gần nhất : Đường ra nghĩa địa.

- Chết nhiều nhất : Ung thư.

- Chết nhanh nhất : Tai nạn giao thông.

- Vụ kiện lâu nhất : Kiện Trung Quốc lấn chiếm biển Đông của VN.

- Phản đối nhiều nhất : Phản đối Trung Quốc giết hại ngư dân Việt Nam, xâm phạm lãnh Hải.

- Quan hệ mật thiết nhất : Việt Nam - Trung Quốc.

- Học tập nhiều nhất : Tư tưởng Hồ chí Minh.

- Người giỏi ngoại ngữ nhất : Hồ chí minh (29 thứ tiếng).

- Người lớn tuổi nhất : Cha già Dân tộc.

- Người vội vàng nhất : Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh - NVL (Những việc cần làm ngay).

- Người đốn củi thành danh nhất : Chủ tịch QH Nông Đức Mạnh.

- Người hoạn lợn giữ chức vụ cao nhất : Tổng bí thư Đỗ Mười.

- Người nói ngọng nhất : Bộ trưởng bộ giáo dục Nhạ.

- Người bán thuốc Tây giả nhiều nhất : Bộ trưởng Y Tế Nguyễn thị Kim Tiến.

- Nghề kiếm nhiều tiền nhất : Bán vé số, chạy xe ôm.

- Sợi dây dài nhất : Dây rút kinh nghiệm.

- Bếp lò cháy lâu nhất : Bếp lò của TBT Nguyễn Phú Trọng.

- Người tự cách ly dịch cúm Covid lâu nhất : TBT Nguyễn Phú Trọng.

- Người sưu tầm nhiều áo dài nhất : Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

- Người mơ mộng nhất : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Hà Nội = Paris, Sài Gòn = New York).

- Việc phải làm trước nhất : Tích cực soát, cũng như Kiểm tra.

- Câu động viên nghe quen thuộc nhất : Phải tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng...

- Rẻ nhất : Lương tâm, đạo đức.

- Tội nặng nhất : Tội yêu nước.

- Nguy hiểm nhất : Thế lực thù địch.


Từ Đức Minh


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com