Quý vị đang thưởng thức:
Chương Trình Buồn Vui Đời Lính
Do Huy Tâm thực hiện

Huy Tâm


VIET RADIO 1560AM HOUSTON, TEXAS
ĐT: 316 992-0862

Email: Chuyện Lính

Cộng tác:

Minh Trí, Minh Khôi
Quỳnh Chi, Quỳnh Vân,
Phạm Tương Như & Huy Tâm
Văn nghệ sĩ nào có Sáng tác mới
hãy liên lạc với chúng tôi
để giới thiệu cùng quý đồng hương.

Tập hồi ký
Vùng Lầy Nước Mắt (Kỳ 3)

của nhà văn, người lính,
người tù cải tạo Trần Nhật Kim

Văn nghệ sĩ nào có Sáng tác mới
hãy liên lạc với chúng tôi để giới thiệu cùng quý đồng hương.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com