Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Chó Đức, chó Việt

Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây: Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:
- Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
- Có chứ.
- Có nhà thương và bác sĩ thú y không?
- Có luôn.
- Có đồ hộp dành riêng cho chó không?
- Có tuốt.
- Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
- Tại vì bên âý chúng cấm không cho... sủa! (DTB)Còn những con Chó từ Việt Nam sang Mỹ thì những con Chó bên Mỹ hỏi:
- Thế bên Việt nam giờ đã thay đổi và sướng lắm rồi mà, sao còn sang Mỹ?
Chó VN trả lời:
- Bên ấy chỉ có Chó của Cán bộ là sướng thôi, nhiều bồi dưởng và mập béo, còn bọn em thì chỉ được cơm thừa canh cặn thôi ạ !
Còn những con Chó Hải Ngoại hồi hương thì bị những con Chó bên VN hỏi rằng:
- Các bạn bên ấy đầy đủ hết thế sao lại về nước?
Chó Hải Ngoại hồi hương trả lời:
- Bên ấy họ không cho bọn em ăn cứt! Chỉ bên nhà mới được ăn caca nên tụi em phải về! (DTB)


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com