Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Ba cậu nhóc choai choai đi học về, vừa đi vừa khoe với nhau.
Cậu thứ nhất lên giọng:
- Nhà tớ có 3 anh em thì có tới ba chiếc xe đạp , mỗi đứa một chiếc, không ai mượn của ai.
Cậu thứ hai cũng không vừa:
- Nhà tớ có năm người nhưng có bốn cái giường, không ai nằm chung với ai trừ bố mẹ tớ.
Cậu thứ ba nghĩ mãi, thấy nhà mình không có gì để khoe, nhà thì nghèo, đông anh em, xe đạp thì không có, nằm thì trải rơm xuống đất…Nghĩ mãi cậu ta cũng có cái để khoe mà không lo “đụng hàng”:
- Nhà các cậu không nhằm nhò gì so với nhà tớ cả. Nhà tớ có năm anh em thì có năm ông bố, thế nào!!!
Hai cậu kia lè lưỡi:
- Không những chúng tớ thua mà cả làng này cũng thua cậu!


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com