Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Sự khác nhau giữa luật sư và vợ

Anh chồng kia may mắn cưới được một người vợ là nữ Luật Sư, Cha mẹ, Bà con, bạn bè đều khen là chàng ta có phước, cưới được một người vợ là trí thức.
Vợ hỏi chồng:
- Anh có thể giải thích tại sao tháng này anh không mang tiền về?
- Anh xin em bỏ lối nói của một luật sư đi. Em có thể dùng giọng của một người vợ hỏi chồng mà.
- OK anh! Nghe đây:
"Tiền lương tháng này anh đem cho con quỷ cái nào rồi?".


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com