Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

TỘI ?

Một cô Giáo người Kinh giảng dạy ở một làng Thượng, thời gian sau cô mang bầu.
Hội Đồng Làng xét xữ hỏi cô Giáo:
- Xin cô Giáo cho biết cô có "bầu" với ai ?
Cô Giáo:
- Dạ chính là anh K. Rong Pleime.
Hội Đồng Làng:
- Anh K. Rong Pleime có nhận tội không?
K. Rong Pleime:
- Thưa không.
Hội Đồng Làng:
- Tội anh rành rành ra đó, sao không nhận?
- Thưa Hội Đồng: giết người mới có tội, còn tôi... "làm ra người" sao gọi là có tội.
- ???Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Giêru Salem. Chẳng may tại đó bà vợ đột ngột qua đời.
Nhà hòm bàn với ông chồng:
- Nếu ông muốn đưa bà nhà về nước, thì phải tốn 5,000 đô la. Còn như mai táng bà ở ngay tại vùng đất thánh này, thì sẽ chỉ có 200 đô.
Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài bà về quê quán hơn.
Nhà quàn ngạc nhiên:
- Tại sao phải chi 5,000 đô la, trong khi để bà nhà an nghĩ nơi thánh địa hiển linh này, chỉ tốn có 200 đô la?
Ông già goá bụa trả lời:
- Cách đây hơn hai nghìn năm, ở nơi Giêru Salem này có một người đã chết, được chôn cẩn thận, ba ngày sau sống lại. Tôi thật không muốn gặp lại trường.

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com