Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Má dạy con gái mới lớn:
- Thằng nào "cua" con, con hãy nói... đừng giởn chơi với lửa nhen, lò lửa đây.
Một thời gian sau, thấy con gái cặp kè với một thằng, Má sùng quá la con gái:
- Má dạy con kỹ như vậy mà sao con không nghe lời Má hả con gái? - Con nghe lời Má dử lắm chứ bộ, con cũng nói... lò lửa đây... mà ảnh cứ theo con hoài, và còn nói:
- Nếu em là... lò lửa... thì hãy nướng giùm anh... củ khoai...


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com