<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


BabuiBabui

Vè nhân ngày 8 tháng 3
Mừng ngày mùng 8 tháng 3
Ngân diện sườn xám lượn ra lượn vào
Liếm môi Phúc niểng ước ao!
Trọng bảo đồ cúng xía vào làm chi.

Bỗng đâu phone réo tức thì
Cam phận Trọng, Phúc bỏ đi ra ngoài
Tiếng người nước lạ nói cười
Việt Nam - Trung Quốc răng môi cắn càn.

Vi khuẩn Vũ Hán đưa sang
Ba Đình đột biến cách ly theo Tàu
Ngân đội vương miện (corona) lên đầu
Nhất đới nhất lộ chư hầu đảng ta.


BabuiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com