<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


BabuiBabui

Vè Tu Hú đẻ lang
Quan bà Hồ Thị Kim Thoa
Là cựu Thứ Trưởng Công Thương đảng Hồ
Hiện thời chui rúc nơi mô?
Phát lệnh truy nã nhưng đành bó tay

Thoa đà nhập quốc tịch Tây!
Tô Lâm có giỏi sang đây rước về?
Phút cuối hạ cánh bất ngờ
Đừng hòng đụng sợi lông tơ háng bà

Nhân tài tham nhũng đảng ta
Chui lòn liếm ghế cậy quyền chức to
Đến khi vơ vét cực no
Dân tìm đỏ mắt chém vè mất tiêu

Kim thiền thoát xác phải liều
Tam thập lục kế lưu vong thức thời
Nga Tàu đồng chí đầu môi
Tư bản dãy chết là nơi ẩn tàng
Đảng loài Tu Hú đẻ lang
Nhờ phe tư bản cưu mang suốt đời


BabuiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com