<BGSOUND src="Nhac Chuc Tet Le Dinh.mp3"> Le Dinh


Phương Hoa / Nguyên Trần / LTĐQBKhai bút Giao Thừa Canh Tý 2020

Phương Hoa / Nguyên Trần / LTĐQB

Xin phụng họa bài "Khai bút Giao Thừa Canh Tý 2020" của chị Phương Hoa (NTPhát)Xướng:
KHAI BÚT GIAO THỪA CANH TÝ 2020

Xuân đến niềm vui gửi xứ xa
Quanh mình rực rỡ sắc đèn hoa
Giao Thừa khai bút vài câu chúc
Trừ Tịch nâng ly mấy hớp trà
Canh Tý mong bình an chốn chốn
Tân Niên cầu hạnh phúc nhà nhà
Việt Nam sạch bóng quân thù địch
Độc lập trẻ già rộn tiếng ca (Phương Hoa)
Họa:
Xuân cô liêu

Thư Xuân gởi kẻ ở miền xa
Trời đất giao hòa vạn sắc hoa
Đào đỏ ngỡ ngàng qua chén rượu
Mai vàng vương vấn bên chung trà
Thẩn thờ nhẹ bước mây giăng ngõ
Lãng đãng đưa chân sương phủ nhà
Đón Tết sao lòng nghe quạnh quẽ
Tình vương ý nhạc thiếu lở̀i ca (Nguyên Trần)
Họa:
KHAI BÚT ĐÊM NGUYÊN TIÊU CANH TÝ 2020

Nguyên Tiêu tưởng nhớ cảnh quê xa
Tính viết vài dòng trên giấy hoa:
Gửi bậc tao nhân bên chén rượu,
Trao trang mặc khách cạnh bình trà.
Ngùi thương bằng hữu trong thôn xóm!
Trạnh nhớ anh em ở xó nhà!
Biết đến khi nào ta gặp lại
Để cùng hát khúc Khải hoàn Ca? (LTĐQB)


Phương Hoa / Nguyên Trần / LTĐQB
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com